Dokument & lagar (128 träffar)

Yttrande 2007/08:KU4y

2007/08:KU4 Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2007/08:KU4 Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över tilläggsbudget

2008-05-27

Yttrande 2007/08:KU4y (pdf, 93 kB)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-05-20 TID 10.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Marianne Treschow och avdelningschef Sten Selander, Post- och telestyrelsen

2008-05-20

Näringsutskottets protokoll 2007/08:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-15 TID 09.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Ärendet bordlades till nästa sammanträde. 2 Nuteks remissynpunkter Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnade information om Nuteks remissynpunkter

2008-05-15

Näringsutskottets protokoll 2007/08:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-13 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Posten AB Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg, Posten AB, lämnade information om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid

2008-05-13

Näringsutskottets protokoll 2007/08:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-08 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fria Postoperatörers Förbund Ordförande Håkan Malmros och vice ordförande Bengt Andersson, Fria Postoperatörers Förbund, lämnade synpunkter på proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten

2008-05-08

Näringsutskottets protokoll 2007/08:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-06 TID 11.00- 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Fordons Komponent Gruppen Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen, lämnade information om utvecklingen

2008-05-06

Näringsutskottets protokoll 2007/08:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 20080424 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m. Utskottet behandlade proposition 2007/08:127 om

2008-04-24

Näringsutskottets protokoll 2007/08:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-17 TID 09.00 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Parlamentsdelegation från Tjeckien Utskottet beslutade att ta emot parlamentsdelegation från Tjeckien den 21 maj. 3 Vietnams förste

2008-04-17

utskottsdokument 2007/08:B151

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36 DATUM Fredagen den 9 maj 2008 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt i granskningsärende 14 m.fl. Försäljning

2008-05-09

utskottsdokument 2007/08:B150

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM Torsdagen den 8 maj 2008 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Mats Odell Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Mats Odell i granskningsärende 14 m.fl. Försäljning av vissa

2008-05-08

utskottsdokument 2007/08:B14F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM Tisdagen den 2008-05-06 TID 11.08-13.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen gick igenom dispositionsförslaget för betänkandet

2008-05-06

utskottsdokument 2007/08:B14E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID 09.07-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att han sökt Ulrica Schenström i frågan

2008-04-24

utskottsdokument 2007/08:B14D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08: 32 DATUM Tisdagen den 22 april 2008 TID 11.05-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde en plan för vårens utfrågningar och meddelade

2008-04-22

utskottsdokument 2007/08:B123

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM Torsdagen den 17 april 2008 TID 09.2609.53 10.00-10.52 11.00-11.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 8 och 10 april 2008 justerades. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande

2008-04-17

utskottsdokument 2007/08:B122

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID 09:10-10:52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 16 Regeringens hantering av de tre svenskar som suttit fängslade i Etiopien Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av

2008-04-10

utskottsdokument 2007/08:B121

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM Tisdagen den 8 april 2008 TID 11:10 12:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 april 2008 justerades. 2 Granskningsärende 30 Socialminister Göran Hägglunds styrning av Apoteket AB

2008-04-08

utskottsdokument 2007/08:B120

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM Torsdagen den 3 april 2008 TID 09.0610.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 1 april 2008 justerades. 2 Granskningsärende 32 Socialminister Göran Hägglunds uttalande om Regeringskansliets

2008-04-03

utskottsdokument 2007/08:B11F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM Tisdagen den 1 april 2008 TID 11.0512.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 mars 2008 justerades. 2 Granskningsärende 13 Regeringens handläggning av merkostnadsersättning i avtal

2008-04-01

utskottsdokument 2007/08:B11E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM Torsdagen den 27 mars 2008 TID 09:07 10:08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 mars 2008 justerades. 2 Granskningsärende 12 Regeringens handläggning av anslaget till Verket för innovationssystem

2008-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2007/08:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID 09.0009.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 april 2008 justerades. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att Morgan Johanssons praktikant Frans Persson får närvara

2008-04-24