Dokument & lagar (288 träffar)

Motion 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. v Fler i arbete fler vägar framåt v650 1 Sammanfattning Sverige behöver ett spårbyte för ökad rättvisa, förstärkt välfärd och kloka investeringar för framtiden. Medan regeringen lagt en närsynt och oansvarig budget, som systematiskt ger mer till dem som har mest,


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:Fi276 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 906 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. v Socialpolitik v405 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Socialarbetare 3 5 Krav och socialtjänstlagen 3 6 Kooperativ för egenmakt 4 7 Socioekonomiska bokslut 5 8 Främja de sociala arbetskooperativen 6 9 Lagen om offentlig


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU7 2008/09:SoU1 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:So383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik v408 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Alkoholskatter 4 5 Privatinförsel 4 6 Vård och behandlingsgaranti till alkoholmissbrukare 5 7 Alkoholrådgivning i kommunen 6 8 Kvinnor med missbruksproblem 6 9 Information


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:NU4 2007/08:SkU25 2008/09:KU13 2008/09:SoU12 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:N285 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N285 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 24 Näringsliv v950 Sammanfattning Vänsterpartiet anser det helt fel att sälja ut statliga företag, folkets egendom. Historiskt skulle vi inte haft en sådan välutvecklad infrastruktur och ett så livskraftigt näringsliv som vi har om inte statliga


Utskottsberedning: 2007/08:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:N285 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. mp Internationell handel på rättvisa villkor mp901 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en internationell handel på rättvisa villkor där handeln är underställd FN:s olika sociala, arbetsrättsliga


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU9 2007/08:UU5 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 103 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för arbete s12001 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Men fortfarande märks inte de goda tiderna för alla. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Regeringen försitter de chanser som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och stötta


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:CU26 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 248 kB)

Motion 2007/08:N376 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N376 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 21 Energi v951 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Förändring tkr 35:2 Regionala


Utskottsberedning: 2007/08:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:N376 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. v Klimatpolitik v303 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Klimatförändringarna är här 6 4 Ett orättvist globalt klimatutrymme 6 5 Klimatläget i Sverige 7 6 Regeringens handfallna klimatpolitik 8 7 Nya klimatmål 10 7.1 Miljökvalitetsmålet


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:NU10 2007/08:SkU21 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2007/08:MJ449 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 218 kB)

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 142 kB)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-05-20 TID 10.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Marianne Treschow och avdelningschef Sten Selander, Post- och telestyrelsen

2008-05-20

Näringsutskottets protokoll 2007/08:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-15 TID 09.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Ärendet bordlades till nästa sammanträde. 2 Nuteks remissynpunkter Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnade information om Nuteks remissynpunkter

2008-05-15

Näringsutskottets protokoll 2007/08:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-13 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Posten AB Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg, Posten AB, lämnade information om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid

2008-05-13

Näringsutskottets protokoll 2007/08:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-08 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fria Postoperatörers Förbund Ordförande Håkan Malmros och vice ordförande Bengt Andersson, Fria Postoperatörers Förbund, lämnade synpunkter på proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten

2008-05-08

Näringsutskottets protokoll 2007/08:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-06 TID 11.00- 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Fordons Komponent Gruppen Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen, lämnade information om utvecklingen

2008-05-06

Näringsutskottets protokoll 2007/08:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 20080424 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m. Utskottet behandlade proposition 2007/08:127 om

2008-04-24

Näringsutskottets protokoll 2007/08:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-17 TID 09.00 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Parlamentsdelegation från Tjeckien Utskottet beslutade att ta emot parlamentsdelegation från Tjeckien den 21 maj. 3 Vietnams förste

2008-04-17

Näringsutskottets protokoll 2007/08:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-10 TID 09.30 10.30 10.45 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26. 2 Synpunkter på proposition om Apoteket AB Generaldirektör Claes Norgren och avdelningschef Göran Karreskog, Konkurrensverket,

2008-04-10