Dokument & lagar (76 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, informerar om en ny modell för anlitande av finansiell expertis och om rättsväsendets

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Behandling av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi jämte motioner. JF 3. kl. 10.00 Ordförande

2007-10-25 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller budgetens

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till utbildningsutskottet över grönbok rörande europeiska området för forskningsverksamhet.

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Generaldirektör Ingrid Bonde, Finansinspektionen, lämnar information om inspektionens beslut rörande Carnegie Investment Bank AB. 2. kl. 11.10 Kommun- och finansmarknadsminister

2007-10-03 10:45:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, lämnar information om aktuella EU-frågor under hösten. 2. Fråga om eventuellt yttrande till utbildningsutskottet

2007-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnar information om energifrågor inför TTE-rådets möte den 3 december samt om kommande

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. KS 3. kl. 10.00 Departementsrådet

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, a lämnar information för samråd rörande meddelanden från kommissionen dels om halvtidsöversyn av industripolitiken,

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling av proposition 2007/08:127 om vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m. jämte motioner.

2008-04-24 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av yttrande till socialutskottet över proposition 2007/08:87 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

2008-04-17 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Generaldirektör Claes Norgren och avdelningschef Göran Karreskog, Konkurrensverket, lämnar synpunkter på proposition 2007/08:87

2008-04-10 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling för yttrande till socialutskottet av proposition 2007/08:87 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 08:30 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Närings- och kulturutskotten håller offentlig utfrågning om upphovsrätt på internet med program enligt bilaga. Bilagor

2008-04-03 08:30:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Synpunkter på proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m. lämnas av: a kl. 11.00 Förbundsjurist Katarina Abrahamsson, Villaägarnas Riksförbund,

2008-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Medgivande om att kulturutskottets ledamöter och tjänstemän får delta i sammanträdet. 2. Utredare Katarina Delin, riksdagens utredningstjänst, lämnar upplysningar

2008-03-27 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa energipolitiska frågor. JF 3. Inkomna EU-dokument. 4. Kanslimeddelanden. 5.

2008-03-11 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS9 angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa näringspolitiska frågor. RB 3. kl. 09.40 Verkställande direktör Johan Carlstedt,

2008-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Näringsutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. 11.00-11.30 Statssekreterare Magnus G Graner, departementrsrådet Christine Lager, ämnesrådet Kristina Holmgren och ämnessakkunnige Maria

2008-03-04 11:00:00

Paginering