Dokument & lagar (100 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2A0131

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-22 TID 11.2612.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 Delegation och subdelegation Utskottet behandlade granskningsärendet Delegation och subdelegation. Ärendet

2011-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-17 TID 10.1910.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1, redogörelse 2010/11:RS2 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Uppföljning och utvärdering

2011-11-17

utskottsdokument 2011/12:2A0029

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-17 TID 09.0009.55 10.0210.18 10.5111.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Säkerhetspolisen Utskottet höll en utfrågning med generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare, Säkerhetspolisen,

2011-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-15 TID 11.0911.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:8. 2 EU-bevakning Föredraganden anmälde utsänd förteckning över EU-relaterade handlingar. 3 Val av JO Utskottet

2011-11-15

utskottsdokument 2011/12:2A002C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-15 TID 10.0011.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utfrågning med företrädare för Polismyndigheten i Stockholms län Utskottet höll en utfrågning med biträdande länspolismästare Lennart Enocsson med medarbetare, Polismyndigheten

2011-11-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-10 TID 09.0010.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna SB och MS till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid granskning av regeringen. 2 Utgiftsområde

2011-11-10

utskottsdokument 2011/12:2A002A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.1910.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-08 TID 11.0011.37 12.1712.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5 och 2011/12:6. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från utrikesutskottet ta emot motion

2011-11-08

utskottsdokument 2011/12:29EDDF

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-11-08 TID 11.3812.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:4. 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet behandlade granskningsärendet Vissa förvaltningsärenden. Utskottet

2011-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-27 TID 09.0109.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven KS till vice ordföranden Per Bill M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Utskottet fortsatte

2011-10-27

utskottsdokument 2011/12:29EB3E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-27 TID 09.1009.20 09.3809.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning

2011-10-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-25 TID 11.0213.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, administrative direktören Per Bengtsson och ekonomichefen Katrin Gramenius lämnade information och svarade

2011-10-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-10-20 TID 09.0009.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av motion från KrU Utskottet beslutade att från kulturutskottet ta emot motion 2011/12:Kr221 av Lennart Axelsson SDenna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2

2011-10-20

utskottsdokument 2011/12:29D6B1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-20 TID 09.1909.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 13 oktober 2011 justerades. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen.

2011-10-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-18 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor, information Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om ett avtal mellan EU:s medlemsstater om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade

2011-10-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-13 TID 09.0009.01 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats 196 motioner från allmänna motionstiden. 2 Sammanträdesplan hösten 2011 Kanslichefen anmälde utsänd

2011-10-13

utskottsdokument 2011/12:29CE3A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-10-13 TID 09.0209.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 oktober 2011 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde listan över granskningsärenden under

2011-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-10-11 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:44. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen

2011-10-11

utskottsdokument 2011/12:29C531

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-10-11 TID 11.5111.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 september 2011 justerades. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade

2011-10-11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-20 TID 10.4511.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2011-09-20