Dokument & lagar (420 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-26 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 13 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor

2017-10-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-26 TID 9.009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.A. och N.R.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. Utskottet medgav vidare att praoeleven

2017-10-26

utskottsdokument 2017/18:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 09.1309.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:6. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Barn-äldre- och

2017-10-26

Skatteutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-24 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2017-10-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-24 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.A. och N.R.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. Utskottet medgav vidare att praoeleven

2017-10-24

Skatteutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen konstaterade att en delegation från utskottet

2017-10-19

utskottsdokument 2017/18:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 09.4110.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:5. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-10-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 9.009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats framställning 2017/18:RS4

2017-10-19

Skatteutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Cecilia Widegren M särskilt välkommen till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade

2017-10-17

utskottsdokument 2017/18:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.2511.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:4. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-10-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.24 11.4311.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 2 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 3 Återrapport Tina Acketoft L återrapporterade

2017-10-17

utskottsdokument 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.189.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:3. 2 Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-10-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.009.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av justitieombudsmännen Utskottet beslutade att bjuda in justitieombudsmännen till ett öppet sammanträde torsdagen den 7 december 2017 för presentation av den årliga ämbetsberättelsen.

2017-10-12

utskottsdokument 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.5812.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:2. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Den tidigare

2017-10-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.0011.57 12.3112.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2017/18:1

2017-10-10

Skatteutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-09-28 TID 10.0010.05 10.2011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2 och 2017/18:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att utskottet har bjudits in till trafikutskottets

2017-09-28

Skatteutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-09-26 TID 12.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtiden för EU:s finanser gemensamt med FiU Överläggning med finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om

2017-09-26

Skatteutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-26 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anna Johansson S som ny ledamot och Hannah Bergstedt S som är tillbaka från sin ledighet särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade

2017-09-26

utskottsdokument 2017/18:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-21 TID 09.2710.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:1. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet beslutade att inleda en granskning av

2017-09-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-21 TID 9.009.26 10.3510.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten L.T.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-09-21