Dokument & lagar (465 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU10p35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Användning av otillåtna utredningsmetoder i vissa fall Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju218 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p33 Översyn av straffskalor

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Översyn av straffskalor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1, 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 9 och 2012/13:Ju259 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara båda SD yrkande 1.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p31 Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 31 Avskaffa preskriptionstiderna för grova vålds- och sexualbrott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8 och 2012/13:Ju264 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p21 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 58 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 69. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p34 Återfall i brott efter livstidsstraff

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 34 Återfall i brott efter livstidsstraff Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju208 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 95

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p2 Hedersrelaterade brott

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Hedersrelaterade brott Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD yrkande 6, 2012/13:Ju296 av Désirée Pethrus KD yrkande 2, 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 77, 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p13 Djurplågeri

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Djurplågeri Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju313 av Björn Söder och Richard Jomshof båda SD yrkandena 1-4. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p1 Hets mot folkgrupp

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Hets mot folkgrupp Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju387 och 2012/13:Ju397. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 95 0 0 12 MP 23

2013-03-07

Omröstning 2012/13:JuU10p15 Deltagande i kriminell organisation

Votering: betänkande 2012/13:JuU10 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Deltagande i kriminell organisation Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 1, 6 och 7. Datum: 2013-03-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-07

utskottsdokument 2012/13:2B6BEB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 9.46-10.48 11.10-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av uppföljningsansvaret

2013-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse

2013-03-07

Omröstning 2012/13:UFöU2p1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalantaförslagspunkt 1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta Riksdagen medger att regeringen, fr.o.m. den 6 april 2013 och under högst fyra månader, ställer en svensk väpnad styrka bestående

2013-03-06

utskottsdokument 2012/13:2B6BE9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.22-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27 samt 2012/13:28. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkommit.

2013-03-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från trafikutskottet ta emot motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén

2013-03-05

utskottsdokument 2012/13:2B5806

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 9.54-10.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälning inkommit. Regeringens

2013-03-05

Omröstning 2012/13:JuU15p5 Prövningstillstånd i migrationsmål

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 5 Prövningstillstånd i migrationsmål Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Omröstning 2012/13:JuU15p4 Behörighet för nämndemän m.fl.

Votering: betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, förslagspunkt 4 Behörighet för nämndemän m.fl. Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju8 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 1-3. Datum: 2013-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2013-02-21 TID 09:0009:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2013-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 09.0009.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Utskottet behandlade Europeiska kommissionens rapport om subsidiaritet

2013-02-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8

2013-02-21