Dokument & lagar (465 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2B5804

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-02-19 TID 11.11-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälning inkommit. Biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel inlämnad

2013-02-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-02-19 TID 11.0011.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkommen Ordföranden hälsade suppleanten Sedat Dogru M välkommen till utskottet. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A. M-D. till ordförande Peter Eriksson MP

2013-02-19

Justitieutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 februari 2013 justerades. 2 Unga lagöverträdare JuU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna

2013-02-19

utskottsdokument 2012/13:2B5065

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-02-14 TID 8.59-9.03 9.22-10.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer G 10 Utskottet behandlade

2013-02-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-02-14 TID 08.3008.50 08.55-08.57 09.05-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen KU4y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet

2013-02-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-14 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Tommy Forsell från informationsenheten och praktikanten Isac Svanberg fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från

2013-02-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde en skrivelse från Hans Corell, Rättsstaten en handledning. Föredraganden

2013-02-12

utskottsdokument 2012/13:2BD697

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-02-12 TID 11.37-12.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att två granskningsanmälningar inkommit. Granskning

2013-02-12

utskottsdokument 2012/13:2B4A74

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 9.17-10.22 10.32-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Regeringens tillsättande av insynsråd G 17 Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 09.0109.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde IPU:s 128:e vårförsamling i Quito, Ecuador, 22-27 mars 2013. 3 Fördraget

2013-01-31

Justitieutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 24 januari 2013 justerades. 2 Kriminalvårdsfrågor JuU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna

2013-01-31

Omröstning 2012/13:JuU14p2 Lagen om särskild utlänningskontroll

Votering: betänkande 2012/13:JuU14 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll, förslagspunkt 2 Lagen om särskild utlänningskontroll Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju5 yrkandena 1-5. Datum: 2013-01-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p5 Skärpta straff för vapenbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 5 Skärpta straff för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk205 yrkande 1, 2012/13:Ju209 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Ju222 yrkande 3, 2012/13:Ju249 yrkande 18, 2012/13:Ju269 och 2012/13:Ju373 yrkande 17. Datum: 2013-01-30 Omröstning

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p7 Vapenklassa laserpekare

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 7 Vapenklassa laserpekare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju211 yrkande 1. Datum: 2013-01-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 19

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p1 Inlämningstid

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 1 Inlämningstid Riksdagen antar 1 och ikraftträdandebestämmelsen i regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju3. Datum: 2013-01-30

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p10 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 10 Tillståndsgivning till vapeninnehav av lokal polismyndighet Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju222 yrkande 2. Datum: 2013-01-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-01-30

Omröstning 2012/13:JuU9p2 Försäljning av inlämnade vapen

Votering: betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti, förslagspunkt 2 Försäljning av inlämnade vapen Riksdagen antar 4 i regeringens förslag till lag om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:38 i denna del och avslår motion 2012/13:Ju4. Datum: 2013-01-30 Omröstning

2013-01-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.0011.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22 2 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So390 av Carina

2013-01-29

utskottsdokument 2012/13:2B460C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.14-11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av två protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21 samt 2012/13:22. 2 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

2013-01-29

utskottsdokument 2012/13:2B3FA3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.1509.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien ärende 4 Utskottet begärde att få ta del av alla sedan hösten 2007 daterade promemorior som innehåller

2013-01-24