Dokument & lagar (618 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-16 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Johan Sandin fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 9 april 2013 justerades. 3

2013-04-16

utskottsdokument 2012/13:2B87BC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-04-09 TID 12.24-13.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:36. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar inkommit. Förfarandet

2013-04-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-04-09 TID 11.0012.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde

2013-04-09

Justitieutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-09 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 26 mars 2013 justerades. 2 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd JuU5y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2013-04-09

utskottsdokument 2012/13:2B87B9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-03-26 TID 10.00-10.50 11.00-12.37 13.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna med Madelene Sandström och Jan-Olof Lind. 2 Sluten utfrågning

2013-03-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-26 TID 10.5411.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven, T.P.till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 2, 6 och 7 på särskilda föredragningslistan.

2013-03-26

Justitieutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-26 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 21 februari 2013 justerades. 2 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar JuU17 Utskottet justerade

2013-03-26

utskottsdokument 2012/13:2B87B7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-21 TID 08.51-10.50 11.00-11.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Överblick och beslut om utredningar Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-03-21 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens

2013-03-21

Justitieutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information i EU-frågor från Justitiedepartementet Statssekreteraren Magnus G Graner, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesrådet

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

Omröstning 2012/13:JuU13p9 Prövning av unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 9 Prövning av unga Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju379 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 12 och 2012/13:Ju250 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p8 Påföljder för unga

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 8 Påföljder för unga Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju356 av Susanna Haby M och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkandena 7 och 8. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p7 Sänkt straffmyndighetsålder

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 7 Sänkt straffmyndighetsålder Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju311 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 22 M 91 0 0 16 MP 20

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p5 Rätt till biträde

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 5 Rätt till biträde Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 19 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 5. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, V Parti

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU13p3 Handläggningstider

Votering: betänkande 2012/13:JuU13 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 3 Handläggningstider Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 17 och 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 3. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p11 Vittnesstöd i skolan

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 11 Vittnesstöd i skolan Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 21. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 22 M 91 0 0 16 MP 20 0 0

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p4 Kronvittnessystem

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Kronvittnessystem Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 yrkande 10. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 23 M 91 0 0 16 MP 20 0 0 5 FP

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p1 Telefonavlyssning vid vapenbrott

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Telefonavlyssning vid vapenbrott Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju373 yrkande 18. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 22 M 91 0 0 16

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p2 Hemliga tvångsmedel vid organiserad brottslighet

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Hemliga tvångsmedel vid organiserad brottslighet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju288 yrkande 2 och 2012/13:Ju289. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-14