Dokument & lagar (618 träffar)

Omröstning 2012/13:JuU11p5 Beslag och förverkande

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Beslag och förverkande Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 yrkandena 8 och 9. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 22 M 91 0 0 16 MP 20

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU11p13 Nämndemän

Votering: betänkande 2012/13:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Nämndemän Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju213, 2011/12:Ju226, 2011/12:Ju278, 2011/12:Ju312, 2011/12:Ju359 yrkandena 52 och 53, 2011/12:Ju377, 2011/12:Ju414, 2012/13:Ju253, 2012/13:Ju317, 2012/13:Ju351, 2012/13:Ju373 yrkandena 53 och 54

2013-03-14

utskottsdokument 2012/13:2B743F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-14 TID 9.29-9.35 09.46-12.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade två protokoll: 2012/13:29 och 2012/13:30. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet

2013-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Justitieutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-14 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Tihama Al Hashmi fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 mars 2013 justerades.

2013-03-14

Omröstning 2012/13:JuU16p2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 2 Utvärdering av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU16p3 Skrivelsens omfattning

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 3 Skrivelsens omfattning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU16p4 Skrivelsens kvalitet och innehåll

Votering: betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011, förslagspunkt 4 Skrivelsens kvalitet och innehåll Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju9 yrkande 4. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p6 Incitamentsmodeller

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 6 Incitamentsmodeller Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p5 Utslussningsavtal m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 5 Utslussningsavtal m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju334 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 3, 2012/13:Ju285 av Metin Ataseven M2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 64 och 2012/13:Ju383 av Shadiye Heydari S yrkandena 1-4. Datum:

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p10 Villkor för häktade m.m.

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Villkor för häktade m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju342 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:Ju202 av Lena Olsson m.fl. V yrkandena 1-3. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p1 Särskilda handlingsplaner vid återfall i brott

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Särskilda handlingsplaner vid återfall i brott Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 16. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 8 Intensivövervakning med elektronisk kontroll Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju403 av Kent Ekeroth SD2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 32, 2012/13:Ju314 av Lars Gustafsson KD yrkande 2 och 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl.

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p9 Rymning

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 9 Rymning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju396 av Edward Riedl M och 2012/13:Ju215 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p14 Nya kriminalvårdsanstalter

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 14 Nya kriminalvårdsanstalter Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju287 av Kent Ekeroth SDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 94 0 0 13 MP

2013-03-13

Omröstning 2012/13:JuU12p2 Verkställighetsplanering för dömda under 40 år

Votering: betänkande 2012/13:JuU12 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Verkställighetsplanering för dömda under 40 år Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju403 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 9. Datum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-13

utskottsdokument 2012/13:2B6BED

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-12 TID 14.00-14.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien G6 Utskottet behandlade granskningsärendet förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal

2013-03-12

utskottsdokument 2012/13:2B6BEC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.32-11.40 12.17-12.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Justitieutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-12 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna George Bassilious och Denise Waldfogel fick närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den

2013-03-12