Dokument & lagar (787 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:35

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:35 DATUM Måndagen den 18 juni 2007 TID 18.0018.42 18.5419.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades. 2 Fråga om tillämpning av 2 kap. 12 tredje stycket regeringsformen i visst fall

2007-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM94 KOM (2007) 242

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM94 Meddelande om en ny kulturagenda Kulturdepartementet 2007-06-18 Dokumentbeteckning KOM 2007 242 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Meddelande om en europeisk agenda för en kultur

2007-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM94 KOM (2007) 242 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM93 KOM (2007) 140 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM93 Grönbok om marknadsbaserade styrmedel Finansdepartementet 2007-06-15 Dokumentbeteckning KOM 2007 140 slutlig Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden Sammanfattning Kommissionen presenterade den 28 mars 2007 en grönbok

2007-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM93 KOM (2007) 140 slutlig (doc, 108 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:AC2

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:31 DATUM 2007-06-15 TID 09.30 11.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-06-15

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-06-14 TID 8.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att Margareta Hjorth, EU-nämnden, och Charlotte Rydell, kammarkansliet, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:10

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 14.1514.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KUU1 EU:s fördrag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU avsnitt 4 i berörd del om EU:s fördrag. Utskottet

2007-06-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om den preliminära arbetsplanen för oktober.

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:9

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM Tisdagen den 12 juni 2007 TID 18.0019.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades. 2 Övriga ärenden Kanslichefen Thomas Hörberg tog upp frågor om kansliet

2007-06-12

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM92 KOM (2007) 13 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM92 Gemensam rapport om social trygghet och social delaktighet Socialdepartementet 2007-06-11 Dokumentbeteckning KOM 2007 13 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Förslag till

2007-06-11

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM92 KOM (2007) 13 slutlig (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM91 KOM (2006) 402

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM91 Meddelande om olaglig invandring Justitiedepartementet 2007-06-11 Dokumentbeteckning KOM 2006 402 Meddelande från kommissionen om politiska prioriteringar i kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare Sammanfattning Som en del i EU:s övergripande

2007-06-11

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM91 KOM (2006) 402 (doc, 78 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:AC1

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:30 DATUM 2007-06-08 TID 09.30 13.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-06-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med migrationsminister Tobias

2007-06-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:36

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:36 DATUM 2007-06-07 TID 11.15-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsinformation Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare lämnade information inför kommande jordbruks- och fiskeråd den 1112 juni 2007. 2 Justering av protokoll Protokollen

2007-06-07

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:8

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007 Statssekreteraren Nicola Clase, departementsråden Torbjörn Haak och Katarina Areskoug från

2007-06-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 10.30-11.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att Assi Salminen från Justitieministeriet i Helsingfors får närvara vid utskottets sammanträden under den tid hon tjänstgör hos utskottet.

2007-06-07

Justitieutskottets protokoll 2006/07:38

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38  DATUM Tisdagen den 7 juni 2007 TID kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Närvaro Utskottet beslutade i enlighet med 4 kap. 13 andra stycke riksdagsordningen att Pia Törsleff Hertzberg, föredragande vid EU-nämnden, får närvara vid utskottets informationstillfällen

2007-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:39 Datum 2007-06-07 Tid 10.00-10.10 10.30-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Ulrica Messing s förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:38. 3 Justering FöU10 Fortsätts behandlingen av betänkande

2007-06-07

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM90 KOM (2007) 212

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM90 Meddelande om en europeisk rymdpolitik Näringsdepartementet 2007-06-05 Dokumentbeteckning KOM 2007 212 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET En europeisk rymdpolitik Sammanfattning Den europeiska rymdpolicyn är ett dokument som tagits fram

2007-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM90 KOM (2007) 212 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM89 KOM (2005) 261

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM89 Direktiv om personbilsbeskattning Finansdepartementet 2007-06-05 Dokumentbeteckning KOM 2005 261 Förslag till rådets direktiv om beskattning av personbilar Sammanfattning Kommissionen presenterade den 5 juli 2005 ett förslag till direktiv om beskattning av personbilar.

2007-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2006/07:FPM89 KOM (2005) 261 (doc, 83 kB)