Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1992/93:JuU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU5y Psykiskt störda lagöverträdare Till socialutskottet Ärendet Justitieutskottet har beslutat att avge yttrande till socialutskottet med anledning av ett yrkande i en motion, 1992/93:So438 av Bengt Harding Olson fjsom

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU5 (pdf, 126 kB)

Yttrande 1992/93:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har i ett beslut den 29 april 1993 berett bl.a. justitieutskottet tillSIle att avge yttrande över proposition 1992/93:150 med förslag till

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU4 (pdf, 305 kB)

Yttrande 1992/93:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU3y Underrättelse till målsägande Till socialutskottet Justitieutskottet har, under förutsättning att socialutskottet inte har något att erinra häremot, beslutat överlämna motion 1992/93:Ju504 till socialutskottet för

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU3 (pdf, 44 kB)

Yttrande 1992/93:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU2y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 JuU2y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har i ett beslut den 3 november 1992 berett bl.a. justitieutskottet tillfålle att avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU2 (pdf, 220 kB)

Yttrande 1992/93:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 JuUly Till EES-utskottet Inledning Proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES har hänvisats till EES-utskottet, som berett samtliga övriga

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU1 (pdf, 222 kB)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)