Dokument & lagar (45 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-09-13 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 juni 2012 justerades. 2 Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Utskottet

2012-09-13

Justitieutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-06-12 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information i EU-frågor från Justitiedepartementet Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, kanslirådet Marie Skåninger, rättssakkunniga

2012-06-12

Justitieutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-06-07 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Sanna Backeskog fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 31 maj 2012 justerades.

2012-06-07

Justitieutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-05-31 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 juni 2012 Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunniga Sofie Lundin, kansliråden

2012-05-31

Justitieutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-05-22 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Philip Barnard fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 10 maj 2012 justerades.

2012-05-22

Justitieutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-05-10 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Adam Nilsson fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 8 maj 2012 justerades.

2012-05-10

Justitieutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-05-08 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 26 april 2012 justerades. 2 Ökad säkerhet i domstol JuU24 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2011/12:63

2012-05-08

Justitieutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-26 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 19 april 2012 justerades. 2 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation JuU8 Utskottet

2012-04-26

Justitieutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Linn Persson fick närvara under sammanträdet. 2 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 26-27 april 2012

2012-04-19

Yttrande 2011/12:JuU7y

2011/12:JuU7y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU7y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Till utrikesutskottet Den 29 mars 2012 beslutade utrikesutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:105 Berättelse

2012-04-17

Yttrande 2011/12:JuU7y (pdf, 39 kB)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-04-17 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 12 april 2012 justerades. 2 Vissa åtgärder mot illegala vapen JuU22 Utskottet behandlade regeringens proposition 2011/12:109 Vissa

2012-04-17

Justitieutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-04-12 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 20 mars 2012 justerades. 2 Ökad säkerhet i domstol JuU24 Utskottet behandlade regeringens proposition 2011/12:63 Ökad säkerhet

2012-04-12

Justitieutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-20 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning i EU-frågor och information från justitiedepartementet a Överläggning om förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor Utskottet

2012-03-20

Yttrande 2011/12:JuU6y

2011/12:JuU6y EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU6y EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning Till konstitutionsutskottet Den 28 februari 2012 beslutade konstitutionsutskottet att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens förslag till

2012-03-13

Yttrande 2011/12:JuU6y (pdf, 23 kB)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att föredraganden Katarina Delin från konstitutionsutskottet fick närvara under punkt 2. 2 Information från regeringen angående EU-förslag om

2012-03-13

Justitieutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 8 mars Statssekreterare Magnus G Graner, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnessakkunnige Anders Fällgren, kanslirådet

2012-03-01

Yttrande 2011/12:JuU5y

2011/12:JuU5y Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU5y Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 2 februari 2012 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att

2012-02-24

Yttrande 2011/12:JuU5y (pdf, 43 kB)

Justitieutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-23 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Erik Hammarbergh fick närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 14 respektive den 16

2012-02-23

Justitieutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-16 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleven Ghadir Mustafa fick närvara under sammanträdet. 2 Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ JuU17

2012-02-16

Yttrande 2011/12:JuU4y

2011/12:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Justitieutskottets yttrande 2011/12:JuU4y Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 24 januari 2012 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig

2012-02-14

Yttrande 2011/12:JuU4y (pdf, 19 kB)
Paginering