Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1990/91:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U4y Fråga om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott 1990/91 FöU4y Till konstitutionsutskottet Försvarsutskottet har den 16 april 1991 beretts tillfålle alt yttra sig över deb det förslag till ändrad ärendefördelning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU4 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1990/91:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91 FöU3y Transportrådets beredskapsuppgifter Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 5 februari beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig deb över motionerna 1990/91:T929 och 1990/91:T939 m, sdeb över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU3 (pdf, 118 kB)

Yttrande 1990/91:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U2y Konsekvensanalyser i vissa propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 18 oktober 1990 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU2 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1990/91:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:FöUly Regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1990/91 FöUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i skrivelse den 31 oktober 1990 meddelat

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU1 (pdf, 61 kB)