Dokument & lagar (22 träffar)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1990/91:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U9y Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. 1990/91 JoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU9 (pdf, 56 kB)

Yttrande 1990/91:JoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U8y Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att senast den 2 maj 1991 avge yttrande över proposition 1990/91:147 om

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU8 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1990/91:JoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU7y Totalförsvarets civila del:Funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. m 1990/91 JoU7y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 12 mars 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU7 (pdf, 202 kB)

Yttrande 1990/91:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U6y Skogsvårtisavgiften Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över fristående motioner som rör skogsvårdsavgiften. Motionerna innebär sammanfattningsvis

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU6 (pdf, 87 kB)

Yttrande 1990/91:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 JoU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 5 februari 1991 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU5 (pdf, 676 kB)

Yttrande 1990/91:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:Jo U4y Anslag till länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 februari 1991 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:100 bil. 15, civildepartementet, såvitt

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU4 (pdf, 153 kB)

Yttrande 1990/91:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoU3y Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1992 1990/91 JoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 november 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1990/91:47

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU3 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:JoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91:JoU2y Sverige och den västeuropeiska integrationen 1990/91 JoU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 berett jordbruksutskottet m,fl. utskott tillfålle att avge yttrande över vissa under den allmänna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU2 (pdf, 514 kB)

Yttrande 1990/91:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1990/91 JoUly Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. 1990/91 JoUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 22 maj 1990 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JoU1 (pdf, 280 kB)

Yttrande 1986/87:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1986/87:3 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 delvis JuU 1986/87:3 y Till försvarsutskottet Inledning Försvarsutskottet har beträffande proposition 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta utveckling jämte

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JuU3 (pdf, 289 kB)

Yttrande 1986/87:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1986/87:2 y över riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan om svenskt medborgarskap förs. 1985/86:23 JuU 1986/87:2 y Till socialförsäkringsutskottet Inledning Socialförsäkringsutskottet har berett justitieutskottet

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JuU2 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1986/87:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1986/87:ly om långa väntetider för rättspsykiatriska undersökningar JuU 1986/87:1 y Till socialutskottet Inledning Jusfitieombudsmannen Tor Sverne överlämnade i juni 1986 till bl. a. riksdagens justitie- och socialutskott

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JuU1 (pdf, 280 kB)

Yttrande 1986/87:JoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:6 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95, bilaga 8 JoU 1986/87:6 y Till försvarsutskottet Regeringen har i proposition 1986/87:95, bilaga 8 föreslagit riksdagen att 1. godkänna vad i propositionen

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU6 (pdf, 342 kB)

Yttrande 1986/87:JoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:5 y om länsstyrelsernas naturvårdsenheter m. m. JoU 1986/87:5 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 17 februari 1987 berett jordbruksutskottet tnifälle att yttra sig över motionerna 1986/87:Bo308,

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU5 (pdf, 77 kB)

Yttrande 1986/87:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:4y om följdlagstiftningen till nya plan- och bygglagen m. fl. lagar JoU 1986/87:4 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 8 oktober 1986 berett jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU4 (pdf, 390 kB)

Yttrande 1986/87:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1986/87:3 y om vissa åtgärder m.m. efter Tjernobylolyckan prop. 1986/87:18 bil. 2 JoU 1986/87:3 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 14 oktober 1986 anhållit om jordbruksutskottets yttrande över proposition 1986/87:18

1986-12-31

Yttrande 1986/87:JoU3 (pdf, 652 kB)
Paginering