Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1990/91:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU5y Ny folkbokföringslag Till skatteutskottet Skatteutskotlet har berett konstilutionsulskollel tillfålle all avge yttrande över proposition 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. saml ev. motioner. Konstitulionsutskoltels

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU5 (pdf, 336 kB)

Yttrande 1990/91:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU4y Lag om folkbokföringsregister, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:53 om lag om folkbokföringsregister, m.m. samt motioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU4 (pdf, 512 kB)

Yttrande 1990/91:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU3y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. prop. 1990/91:14 jämte motioner 1990/91 KU3y Till socialutskottet Socialutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfålle att avge yttrande över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU3 (pdf, 267 kB)

Yttrande 1990/91:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KU2y Vissa taxerings- och kontrollfrågor i anslutning dil skattereformen prop. 1990/91:5 jämte motioner 1990/91 KU2y Till skatteutskottet Till skatteutskottet har hänvisats proposition 1990/91:5, Taxering, kontroll

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU2 (pdf, 212 kB)

Yttrande 1990/91:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1990/91:KUly Förnyelse av offentlig sektor Till finansutskottet Konstitutionsutskottet har under förutsättning av finansutskottets samtycke beslutat överlämna motion 1989/90:K504 av Gunnar Björk m.fl. c till finansutskottet

1990-12-31

Yttrande 1990/91:KU1 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)