Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1990/91:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU5y Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen 1990/91 LU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:177 om sammanslagning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU5 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1990/91:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/9 l:LU4y Ändrad ärendefördelning mellan lagutskottet och jordbruksutskottet 1991/91 LU4y Till konstitutionsutskottet Konslitulionsutskottet har beslutat bereda bl.a. lagutskottet tillfälle att yttra sig över dels det förslag till

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU4 (pdf, 47 kB)

Yttrande 1990/91:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU3y överförande av ärenden angående kreditupplysning och inkassoverksamhet till lagutskottet 1990/91 LU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över motion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU3 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1990/91:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1990/91:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU2 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1990/91:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1990/91 LUly Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 oktober 1990 beslutat bereda övriga utskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner

1990-12-31

Yttrande 1990/91:LU1 (pdf, 45 kB)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)