Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 1990/91:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1990/91 SfU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 2 maj 1991 beslutat bereda socialförsäkringsulskotlet tillfälle alt yttra sig över proposition 1990/91:150 komplelle-ringspropositionen

1990-12-31

Yttrande 1990/91:SfU5 (pdf, 315 kB)

Yttrande 1990/91:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1990/9 l:SfU4y Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m. liy 1990/91 SfU4y Till socialutskottet Socialutskottet har den 16 april 1991 berett socialförsäkrlngsutskoltet tillfälle all yttra sig

1990-12-31

Yttrande 1990/91:SfU4 (pdf, 227 kB)

Yttrande 1990/91:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1990/9 l:SfU3y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Soclalförsäkrlngsutskotlet har beretts tillfälle all yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner avlämnade under år 1990.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:SfU3 (pdf, 40 kB)

Yttrande 1990/91:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1990/91 SfU2y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. m 1990/91 sa2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 6 november 1990 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:SfU2 (pdf, 271 kB)

Yttrande 1990/91:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1990/91 SaJly Sverige och den västeuropeiska integrationen 1990/91 SflJly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 maj 1990 beslutat bereda berörda utskott tilliälle att yttra sig över ett antal motioner om

1990-12-31

Yttrande 1990/91:SfU1 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)