Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1990/91:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har med remiss 1991-05-02 berett utrikesutskottet tillfalle att avge yttrande över proposition 1990/91:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU4 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1990/91:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91 UU3y Öresundsförbindelserna Till trafikutskottet Trafikutskottet har med remiss 1991-04-16 berett utrikesutskottet tillfalle alt yttra sig över proposition 1990/91:158 med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU3 (pdf, 122 kB)

Yttrande 1990/91:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UU2y Verksamhet och anslag inom totalförsvaret 1991/92, Försvarsindustrin prop. 1990/91:102, bil. 1, avsnitt 10 1990/91 UU2y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett utrikesutskottet tillQlle att yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1990/91:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1990/91:UUly Remiss av regeringsskrivelsen 1990/91:15 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har med remiss 1990-10-31 berett utrikesutskottet tillfalle att yttra sig över regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse

1990-12-31

Yttrande 1990/91:UU1 (pdf, 62 kB)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1972:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 2 år 1972 UU 1972:2 y Till försvarsutskottet Genom beslut den 19 oktober 1972 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger yttrande över propositionen 1972:103 och eventuella följdmotioner. Med anledning härav

1972-12-31

Yttrande 1972:UU2 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1972:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1 år 1972 UU 1972:ly Till försvarsutskottet Genom beslut den 16 mars 1972 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger yttrande över propositionen 1972:75 såvitt avser säkerhetspolitikens inriktning. Med anledning

1972-12-31

Yttrande 1972:UU1 (pdf, 177 kB)

Yttrande 1972:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande nr 1 år 1972 JuU 1972:1 y Nrly Justitieutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjukturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:JuU1 (pdf, 30 kB)