Dokument & lagar (210 träffar)

Motion 1990/91:Ju807 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju807 av Bengt Westerberg m.fl. fp Barnkompetensen inom rättsväsendet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:So222 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utbildningsplan för att stärka barnkompetensen inom


Utskottsberedning: -1990/91:JuU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju806 av Anita Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju806 av Anita Johansson m.fl. s Lokaler för polis, åklagare och tingsrätter i Stockholms län Ingen annan region i landet har så omfattande och avancerad brottslighet som Stockholms län. Brottsligheten har totalt sett i stor utsträckning ökat under den senaste tioårsperioden. Detta gäller


Utskottsberedning: ---1990/91:JuU15 1990/91:JuU16 1990/91:JuU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju805 av Marianne Andersson i Gislaved m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju805 av Marianne Andersson i Gislaved m.fl. s Prostituerades rättsskydd I en dom den 12 december 1990 sänkte Svea hovrätt kraftigt den ersättning Stockholms tingsrätt tilldömt en prostituerad kvinna som våldtagits. Domen var inte enhällig. I sin motivering gör hovrätten bedömningen att


Utskottsberedning: -1990/91:JuU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju804 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju804 av Bengt Westerberg m.fl. fp Brottsoffer och brottsbekämpning Sammanfattning I denna motion behandlas vår syn på brottslighet, med betoning på dess konsekvenser. Motionen har en övergripande karaktär. Mer detaljerade förslag rörande kriminalpolitik framförs i en särskild partimotion


Utskottsberedning: --------1990/91:JuU17 1990/91:JuU21 1990/91:JuU23 1990/91:JuU34
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju803 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju803 av Bengt Westerberg m.fl. fp Brott och straff om liberal kriminalpolitik Sammanfattning I denna motion tar vi upp frågor rörande behandlingen av brottslingar, påföljdsval, alternativa strafformer m.m. Vi föreslår att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över kriminalvårdslagstiftningen.


Utskottsberedning: -----------------1990/91:JuU10 1990/91:JuU17 1990/91:JuU22 1990/91:JuU35 1991/92:JuU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju802 av Carl Bildt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju802 av Carl Bildt m.fl. m Ökad rättstrygghet Sammanfattning Under 1990 anmäldes drygt 1,2 miljoner brott. Detta är en sex gånger högre brottslighet än år 1950. Det verkliga antalet brott är emellertid högre, eftersom många brott aldrig anmäls. Det döljer sig mycket mänskligt lidande


Utskottsberedning: ----------------------1990/91:JuU10 1990/91:JuU17 1990/91:JuU19 1990/91:JuU21 1990/91:JuU23 1990/91:JuU32 1990/91:JuU34 1990/91:JuU35 1991/92:JuU2
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju801 av Ingbritt Irhammar och Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju801 av Ingbritt Irhammar och Kjell Ericsson c Sekretess rörande vapenregister Sedan den 1 januari 1987 kan sekretess gälla hos polismyndighet för uppgifter i vapenregistret. En förutsättning är, att det kan antas att vapen kan komma till brottslig användning om uppgifterna lämnas ut


Utskottsberedning: -1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju722 av Lars Norberg och Elisabet Franzén (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju722 av Lars Norberg och Elisabet Franzén mp Kyrkofrid, m.m. Birger Jarl stiftade enligt traditionen de så kallade fridslagarna: Kvinnofrid, Hemfrid, Kyrkofrid och Tingsfrid. Dessa lagar bekräftades genom Alnö stadga år 1280. Sedan dess har lagarna i många avseenden förfallit. När det


Utskottsberedning: --1990/91:JuU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju721 av Krister Skånberg (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju721 av Krister Skånberg mp Rättshjälp i förvaltningsärenden Enligt 6 rättshjälpslagen beviljas fysisk person allmän rättshjälp i rättslig angelägenhet om han/hon behöver sådant bistånd. I praxis tillämpas denna regel så att allmän rättshjälp i allmänhet inte beviljas i ärenden hos


Utskottsberedning: -1990/91:JuU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju720 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju720 av Lars Werner m.fl. v Rättshjälpen Syftet med rättshjälpslagen när den infördes 1973 var att rättshjälp skall ges i en sådan utsträckning att ingen av ekonomiska skäl skulle vara förhindrad att tillvarata sina rättsliga intressenUndan för undan har rättshjälpen emellertid urholkats


Utskottsberedning: -1990/91:JuU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju719 av Gunilla André och Marianne Andersson i Vårgårda (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju719 av Gunilla André och Marianne Andersson i Vårgårda c Handläggningstider i ungdomsmål Handläggningstiderna av ungdomsmål är oacceptabelt långa. Trots att alla delar av rättsväsendet gjort insatser för att prioritera utredning och lagföring av ungdomsmål är det fortfarande inte ovanligt


Utskottsberedning: -1990/91:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju718 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju718 av Lars Werner m.fl. v Kyrko- och riksdagsfrid Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sf638 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kyrkofrid och riksdagsfrid. Stockholm den 18 januari 1991 Lars Werner


Utskottsberedning: -1990/91:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju717 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju717 av Stig Gustafsson m.fl. s Advokatsamfundets disciplinnämnd Under hösten 1990 har en livlig debatt om verksamheten inom advokatsamfundets disciplinnämnd förts i pressen som klart belyst att vissa problem förekommer vad gäller tillsynen av advokatkåren. Sedan 1948 har advokatsamfundet


Utskottsberedning: -1990/91:JuU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju716 av Sonja Rembo (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju716 av Sonja Rembo m Ersättning för sakkunnigutlåtanden Både allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar inhämtar sakkunnigutlåtanden från hälso- och sjukvården. Det är t.ex. vanligt att domstolarna anlitar barn- och ungdomspsykiatrisk expertis i mål om vårdnad, umgänge och


Utskottsberedning: -1990/91:JuU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju715 av Wiggo Komstedt (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju715 av Wiggo Komstedt m Kvarhållande i polisarrest Brottsutvecklingen i vårt svenska samhälle är skrämmande. Dagligen kan vi i massmedia ta del av hur oskyldiga medborgare blivit misshandlade, bestulna och så vidare. Det anmärkningsvärda är att många brottslingar som grips på bar gärning


Utskottsberedning: -1990/91:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju714 av Hadar Cars m.fl. (fp, c, m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju714 av Hadar Cars m.fl. fp, m, c Lagen om skiljemän Skiljeförfarande har gamla anor i Sverige. Bestämmelser om skiljemän fanns redan på landskapslagarnas tid och har alltsedan dess haft en plats i svensk lagstiftning. Den nuvarande skiljemannalagen är från 1929 och har endast i mycket


Utskottsberedning: -1990/91:JuU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju713 av Marianne Andersson i Vårgårda och Birger Andersson (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju713 av Marianne Andersson i Vårgårda och Birger Andersson c Underrättelse till föräldrar vid ungdomsbrott Brottsligheten ökar. Sedan 1950 har antalet polisanmälda brott mer än sexdubblats. Brottsligheten bland ungdomar l5-20 år är relativt sett högre än bland andra åldersgrupper. Ungdomsbrottsligheten


Utskottsberedning: -1990/91:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju712 av Göran Ericsson (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju712 av Göran Ericsson m Husrannsakan Bakgrund I polislagen 20 stadgas när det gäller särskilda befogenheter för polisen i anledning av husrannsakan och liknande åtgärder att sådana ej får företagas utan beslut av polismyndigheten såvida polismyndighetens beslut ej utan fara kan avvaktas.


Utskottsberedning: -1990/91:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju711 av Ewy Möller och Mona Saint Cyr (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju711 av Ewy Möller och Mona Saint Cyr m Rättshjälp åt småföretagare Nuvarande rättstillämpning i rättshjälpslagen är ibland alltför restriktiv. Så upplevs den i praktisk tillämpning. En enmansföretagare t.ex. kan mycket väl råka minst lika illa ut ekonomiskt som någon löntagare, inbäddad


Utskottsberedning: -1990/91:JuU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju710 av Mona Saint Cyr och Ewy Möller (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju710 av Mona Saint Cyr och Ewy Möller m Rättshjälp vid bodelning När reglerna om allmän rättshjälp vid bodelning ändrades 1 juli 1988 förutsåg lagstiftarna uppenbarligen inte, att begränsningarna skulle komma att drabba speciellt kvinnor i stor utsträckning. Den praktiska tillämpningen


Utskottsberedning: -1990/91:JuU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation