Dokument & lagar (24 träffar)

Yttrande 1990/91:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU4y Omställning och minskning av den statliga aciministrationen 1990/91 JuU4y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har berett juslitieutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1990/91:150 jämle

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU4 (pdf, 229 kB)

Yttrande 1990/91:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU3y Psykiatrisk tvångsvård m.m. Till socialutskottet Inledning l proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård m.m. har regeringen socialdepartementet och justitiedepartementet föreslagit riksdagen att anta förslag

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU3 (pdf, 748 kB)

Yttrande 1990/91:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuU2y Ersättare för justitieråd och regeringsråd Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1990/91:66 föreslår regeringen justitiedepartementet att justitieråd och regeringsråd som har avgått med ålderspension

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU2 (pdf, 95 kB)

Yttrande 1990/91:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1990/91 JuUly Regeringens beiiandling av riksdagens skrivelser 1990/91 JuUly Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1990/91:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fettat med anledning av de riksdagsbeslut

1990-12-31

Yttrande 1990/91:JuU1 (pdf, 97 kB)

Proposition 1990/91:131

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:131 om vissa frågor om internationellt samarbete i brottmål m.m. Prop. 1990/91:131 Regeringen föreslår riksdagen atl anta de förslag som har tagits upp i bifogade uldrag ur regeringsprotokollet den 7 mars 1991. På regeringens


Utskottsberedning: -1990/91:JuU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:131 (pdf, 1332 kB)

Proposition 1990/91:130

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:130 om ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Regeringen föreslär riksdagen all anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 mars 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Laila Freivalds


Utskottsberedning: -1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:130 (pdf, 4622 kB)

Proposition 1990/91:129

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:129 om ändringar i rättegångsbalken m.m. Regeruigen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel den 14 mars 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Laila Freivalds


Utskottsberedning: -1990/91:JuU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1990/91:129 (pdf, 2685 kB)

Proposition 1990/91:127

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:127 om Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention, m.m. Prop. 1990/91:127 Regeringen föreslår riksdagen au anla de förslag som har tagils upp i bifogade uldrag ur regeringsprotokollel den 7 mars 1991. På regeringens


Utskottsberedning: -1990/91:JuU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1990/91:127 (pdf, 5246 kB)

Proposition 1990/91:125

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Prop. 1990/91:125 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprofokollet den 21 mars 1991 for de åtgärder


Utskottsberedning: --------------------------1990/91:AU13 1990/91:AU23 1990/91:BoU20 1990/91:FiU31 1990/91:FiU32 1990/91:FiU36 1990/91:FöU11 1990/91:JuU30 1990/91:KrU19 1990/91:NU46 1990/91:SkU32 1990/91:SoU24 1990/91:TU32 1990/91:UbU20 1990/91:UU20
Riksdagsbeslut (52 förslag): , , 26 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1990/91:125 (pdf, 1053 kB)

Proposition 1990/91:118

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:118 med förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m. m. Prop. 1990/91:118 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 mars 1991. På


Utskottsberedning: -1990/91:JuU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1990/91:118 (pdf, 6514 kB)

Proposition 1990/91:116

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition  1990/91:116  om en gemensam nordisk arbetsmarknad för personer med högre utbildning Prop. 1990/91:116 Regeringen överlämnar denna froposifion tiliriksdagen.Föredragande vid regeringssanunanträdet har varit cheferna för jiistitié-och


Utskottsberedning: --1990/91:JuU37
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:116 (pdf, 1178 kB)

Proposition 1990/91:104

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:104 om vissa ändringar i reglerna om immunitet och privilegier  1990/91:104 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 28 februari 1991. På regeringens


Utskottsberedning: --1990/91:JuU38
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:104 (pdf, 2774 kB)

Proposition 1990/91:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 Prop. 1990/91:100 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 december 1990 för de åtgärder och de ändamål


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990/91:AU11 1990/91:AU12 1990/91:AU13 1990/91:AU17 1990/91:AU18 1990/91:AU19 1990/91:BoU10 1990/91:BoU11 1990/91:BoU12 1990/91:BoU14 1990/91:BoU20 1990/91:FiU13 1990/91:FiU14 1990/91:FiU15 1990/91:FiU16 1990/91:FiU17 1990/91:FiU18 1990/91:FiU19 1990/91:FiU20 1990/91:FiU21 1990/91:FiU22 1990/91:FiU25 1990/91:FiU26 1990/91:FiU29 1990/91:FiU30 1990/91:FiU33 1990/91:FöU5 1990/91:FöU6 1990/91:JoU22 1990/91:JoU23 1990/91:JuU12 1990/91:JuU13 1990/91:JuU14 1990/91:JuU15 1990/91:JuU16 1990/91:JuU17 1990/91:JuU20 1990/91:JuU21 1990/91:JuU22 1990/91:JuU23 1990/91:JuU24 1990/91:JuU27 1990/91:JuU31 1990/91:KrU13 1990/91:KrU14 1990/91:KrU15 1990/91:KrU16 1990/91:KrU17 1990/91:KrU18 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU22 1990/91:KrU23 1990/91:KrU24 1990/91:KrU25 1990/91:KrU26 1990/91:KrU27 1990/91:KrU28 1990/91:KU25 1990/91:KU26 1990/91:KU27 1990/91:KU28 1990/91:KU29 1990/91:KU31 1990/91:KU46 1990/91:LU15 1990/91:LU17 1990/91:LU18 1990/91:LU22 1990/91:NU22 1990/91:NU23 1990/91:NU24 1990/91:NU25 1990/91:NU26 1990/91:NU28 1990/91:NU35 1990/91:NU40 1990/91:NU44 1990/91:SfU11 1990/91:SfU12 1990/91:SfU13 1990/91:SfU16 1990/91:SkU14 1990/91:SkU15 1990/91:SkU19 1990/91:SoU12 1990/91:SoU13 1990/91:SoU16 1990/91:TU11 1990/91:TU12 1990/91:TU13 1990/91:TU14 1990/91:TU15 1990/91:TU16 1990/91:TU17 1990/91:TU18 1990/91:TU19 1990/91:TU20 1990/91:TU21 1990/91:TU22 1990/91:TU23 1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:UbU10 1990/91:UbU11 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13 1990/91:UbU15 1990/91:UbU21 1990/91:UbU6 1990/91:UbU7 1990/91:UbU8 1990/91:UbU9 1990/91:UU14 1990/91:UU15 1991/92:KU12 1991/92:KU6
Riksdagsbeslut (1620 förslag): , , 815 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:100 (pdf, 104725 kB)

Proposition 1990/91:98

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:98 om bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m. m. Prop. 1990/91:98 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 febmari 1991.


Utskottsberedning: -1990/91:JuU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1990/91:98 (pdf, 2493 kB)

Proposition 1990/91:84

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:84 om ändring i lagen 1976:661 om  immunitet och privilegier i vissa fall  1990/91-84 EBRD Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 februari 1991.


Utskottsberedning: -1990/91:JuU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:84 (pdf, 427 kB)

Skrivelse 1990/91:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:80 om rättskipningen i socialförsäkringsmål Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 januari 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Lada Freivalds


Utskottsberedning: 1990/91:JuU18
Utskottsberedning: -1990/91:JuU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1990/91:80 (pdf, 2636 kB)

Skrivelse 1990/91:73

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1990/91:73 med redogörelse för tillämpningen av lagen 1989:530 om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund terroristlag Skr. 1990/91:73 Regeringen överlämnar till riksdagen enligt bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: 1990/91:JuU11 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1990/91:73 (pdf, 225 kB)

Proposition 1990/91:68

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m. m. böter Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoliet den 6 december 1990. Pä regeringens vägnar Ingvar Carlsson Laila Freivalds


Utskottsberedning: -1990/91:JuU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:68 (pdf, 4021 kB)

Proposition 1990/91:58

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m. m. Prop. 1990/91:58 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 november 1990. På regeringens vägnar Odd Engström

Följdmotioner: 38

Proposition 1990/91:58 (pdf, 30110 kB)

Proposition 1990/91:32

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:32 om fastighetsdomstolar, m. m. Prop. 1990/91:32 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Laila


Utskottsberedning: -1990/91:JuU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1990/91:32 (pdf, 1943 kB)
Paginering