Dokument & lagar (2 321 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1635 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2006/07:1635 Pakistans framtid Utrikesminister Carl Bildt Lars Lindén har frågat mig vad jag avser att göra i internationella sammanhang för att stödja en demokratisk utveckling i Pakistan. Utvecklingen mot ett mer demokratiskt, stabilt och öppet samhälle är en central fråga, inte

Svarsdatum: 2007-09-18 Frågeställare: Lars Lindén (KD)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1630 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2006/07:1630 Offren för striderna mellan Farcgerillan och paramilitären i Colombia Utrikesminister Carl Bildt Hans Linde har frågat mig om jag avser att verka för att offren för strider mellan Farcgerillan och paramilitären i juni i år överlämnas till Röda Korset, så att deras död

Svarsdatum: 2007-09-18 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1628 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 18 september Svar på fråga 2006/07:1628 Konsumentskydd gällande barnleksaker Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Ulf Holm har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att inga leksaker innehåller giftiga produkter. Jag håller med om att den senaste tidens avslöjanden

Svarsdatum: 2007-09-18 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1623 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2006/07:1623 Accelererande antal övergrepp i Iran Utrikesminister Carl Bildt Cecilia Wigström har frågat mig hur jag avser att verka för att förföljelsen av oliktänkande i Iran ska stoppas. Regeringen ser med stor oro på situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran som de senaste

Svarsdatum: 2007-09-18 Frågeställare: Cecilia Wigström i Göteborg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1622 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2006/07:1622 Oljeprospektering utanför Västsaharas kust Utrikesminister Carl Bildt Agneta Berliner har frågat om jag avser att vidta några åtgärder syftande till en förnyad bedömning av det folkrättsliga läget kring Västsaharas naturresurser utifrån att Sverige har definierat Västsahara

Svarsdatum: 2007-09-18 Frågeställare: Agneta Berliner (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1612 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 17 september Svar på fråga 2006/07:1612 Bingohallar Finansminister Anders Borg Tomas Tobé har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder om AB Svenska Spel startar bingohallar i konkurrens med den lokala idrottsrörelsen. Inledningsvis vill jag berätta att regeringen nyligen tillsatt en särskild utredare

Svarsdatum: 2007-09-17 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1615 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 14 september Svar på fråga 2006/07:1615 Högskolorna och universitetskanslerns uttalande Statsrådet Lars Leijonborg Lena Hallengren har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att skapa klarhet kring universitetskanslerns uttalande om att antalet universitet bör minska. Jag har vid flera tillfällen

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Lena Hallengren (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1611 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 14 september Svar på fråga 2006/07:1611 Korrekt valutakurs för EU:s strukturfonder Finansminister Anders Borg Solveig Hellquist har frågat näringsministern vilka åtgärder statsrådet avser att vidta avseende valutakursen för EU:s strukturfonder gällande programperioden 20072013. Arbetet inom regeringen är så

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1608 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 14 september Svar på frågorna 2006/07:1607 Anslag till miljöbilar 2006/07:1608 Enhetlig definition av miljöbil Statsrådet Åsa Torstensson Michael Hagberg har frågat miljöministern vilka åtgärder han avser att vidta för att få en enhetlig definition av miljöbil. Michael Hagberg har dessutom frågat finansministern

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Michael Hagberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1607 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 14 september Svar på frågorna 2006/07:1607 Anslag till miljöbilar 2006/07:1608 Enhetlig definition av miljöbil Statsrådet Åsa Torstensson Michael Hagberg har frågat miljöministern vilka åtgärder han avser att vidta för att få en enhetlig definition av miljöbil. Michael Hagberg har dessutom frågat finansministern

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Michael Hagberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1601 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 14 september Svar på fråga 2006/07:1601 Myndighetsstruktur i Östersund Näringsminister Maud Olofsson Berit Andnor har frågat mig om jag avser att behålla de arbetstillfällen i Östersund som i dag finns inom nuvarande Glesbygdsverket, delar av Nutek och ITPS. Andnor ställer frågan med anledning av de förslag

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1600 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 14 september Svar på fråga 2006/07:1600 Statligt ansvar för nödhamn i Slite Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig om Sjöfartsverket kommer att ges i uppdrag att ordna med en nödhamn med eventuell placering i Slite. Jag vill inleda med att betona vikten av att vi har en fullgod beredskap

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1599 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 14 september Svar på fråga 2006/07:1599 Nedläggning av Aktsams verksamhet i Hammarstrand Näringsminister Maud Olofsson Gunnar Sandberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att Hammarstrand i Ragunda kommun inte ska avfolkas. Frågan är ställd mot bakgrund av att Trygg-Hansa beslutat flytta försäkringsbolaget

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1584 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 14 september Svar på fråga 2006/07:1584 Omorganisation av Vattenfall Eldistribution Näringsminister Maud Olofsson Kristina Zakrisson har frågat mig om det är min avsikt att Vattenfall och andra statliga företags ledningar så långt som möjligt ska koncentrera verksamheten till några få storstadsområden. Frågan

Svarsdatum: 2007-09-14 Frågeställare: Kristina Zakrisson (S)

EU-nämndens dokument 2006/07:AFD

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:41 DATUM 2007-09-14 TID 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2007-09-14

Justitieutskottets protokoll 2006/07:39

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:39  DATUM Torsdagen den 13 september 2007 TID Kl. 10.00 10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet

2007-09-13

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1602 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1602 Sanktioner mot skolor med låg kvalitet Utbildningsminister Jan Björklund Mats Gerdau har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att samma sanktioner kan utdömas mot både fristående och kommunala skolor där kvalitetsbrister har konstaterats. Jag anser i likhet

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Mats Gerdau (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1597 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1597 Bostäder och bullergränser Miljöminister Andreas Carlgren Gustav Blix har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra möjligheterna att bygga nya bostäder i attraktiva, om än bullerutsatta, stadsmiljöer så att de många människor som vill bo i våra städer också

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Gustav Blix (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1596 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1596 Lokalisering av ett vindkraftscentrum på Gotland Näringsminister Maud Olofsson Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Energimyndighetens analys. Bakgrunden till frågan är ett uppdrag till Energimyndigheten att utarbeta förslag

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1594 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 13 september Svar på fråga 2006/07:1594 Bistånd till Etiopien Statsrådet Gunilla Carlsson Fredrik Malm har frågat mig vilken motivering som ligger till grund för ställningstagandet att stärka det svenska bilaterala biståndet till Etiopien. Landfokuseringen ska ses som en av flera åtgärder som vidtas för att

Svarsdatum: 2007-09-13 Frågeställare: Fredrik Malm (FP)