Dokument & lagar (1 556 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 2015-06-11 TID 08.00 10.00 ajournering 09.40 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Miljöråd 15 juni 2015 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med klimat- och miljöminister Åsa Romson, Miljö- och energidepartementet, om

2015-06-11

Kulturutskottets protokoll 2014/15:42

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:42 DATUM Torsdagen den 11 juni 2015 TID Kl. 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2014/15:41 av den 4 juni 2015. 2 Resefrågor Information lämnades om utskottets kommande utrikesresor. 3 Reserapport Reserapporten

2015-06-11

Justitieutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-06-11 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen inför RIF-rådet den 15-16 juni 2015 Utskottet beslutade att föredragande Katarina Delin från konstitutionsutskottet kunde närvara under punkten 1. Inrikesminister

2015-06-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 2015-06-11 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Gränser i havet SOU 2015:10 Utredare, f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson och sekreterare, ambassadör Helena Ödmark informerade om utredningen Gränser i havet SOU:2015:10Ledamöternas

2015-06-11

Finansutskottets protokoll 2014/15:46

Protokoll Utskottssammanträde 2014/15:46 Datum 2015-06-11 Tid 10:30-10:40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande: Studieresor Förslag till upplägg och tidpunkt för resa till Afrika. Förslag till tidpunkt för resa till Frankfurt-Luxemburg och Lissabon-Madrid. Förslag till tidpunkt för

2015-06-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-06-11 TID 10.00 10.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisionen genom riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare informerade om rapporten Regeringens jämställdhetssatsningar tillfälligheter eller

2015-06-11

Interpellation 2014/15:707 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2014/15:707 Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Swedavia är ett av staten helägt bolag som under föregående år tog emot 36 miljoner passagerare på sina flygplatser. Om tio år räknar Swedavia med att antalet uppgår till ca 40 miljoner passagerare.

Inlämnad: 2015-06-11 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2014/15:707 av Anders Åkesson (C) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:706 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:706 Sanningen om förtidspensioneringarna av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringens egna expertmyndigheter är kritiska mot att regeringen mörkar effekter på offentliga finanser och sysselsättning. Regeringens viktigaste vallöfte, att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020,

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:706 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:705 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:705 Effekter av regeringens politik på kvinnors yrkesliv av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har utnämnt sig själv till feministisk regering, och man påstår att man ska ha ett jämställt fokus i allt man gör. Det är en god ambition, men frågan är hur väl regeringen

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:705 av Helena Bouveng (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av regeringens politik på kvinnors yrkesliv

Interpellation 2014/15:704 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:704 Fritidspengens betydelse för folkhälsan och demokratin av Helena Bouveng M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:704 av Helena Bouveng (M) (pdf, 81 kB)

Interpellation 2014/15:703 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:703 Tydlig minskning av antalet arbetslösa ungdomar av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Totalt 366 000 personer var arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april 2015. Det är 11 000 färre än samma månad förra året. Arbetslösheten minskar framför allt bland ungdomar.

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:703 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:701 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:701 Utvärdering av sänkningen av arbetsgivaravgifterna av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S I årets vårproposition aviserar regeringen att höja arbetsgivaravgiften för unga den 1 augusti till 25,46 procent och den 1 juli 2016 hela vägen till 31,42 procent. Sänkningen genomfördes

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:701 av Helena Bouveng (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvärdering av sänkningen av arbetsgivaravgifterna

Interpellation 2014/15:700 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:700 Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar av Erik Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Överraskande har regeringen föreslagit att större solcellsanläggningar ska få betala en ny skatt om 30 öre per kilowattimme från och med den 1 juli 2016. Det är förvånande

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:700 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar

Interpellation 2014/15:699 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:699 Tydliga besked om skatterna av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I valrörelsen lovade Magdalena Andersson att inga vanliga inkomsttagare skulle få höjd skatt. Därefter har Magdalena Andersson meddelat att ungefär 1 miljon inkomsttagare ska få höjd skatt. På samma sätt

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:699 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:698 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:698 Effektivitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar av Erik Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har blivit hårt kritiserad av ett enigt konstitutionsutskott på tio punkter. En av dem handlar om beslutet att frysa Förbifart Stockholm. KU anser att regeringen

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:698 av Erik Andersson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effektivitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar

Interpellation 2014/15:697 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:697 Besked om restaurangmomsen av Erik Andersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Vi kan med glädje konstatera att den låga restaurangmomsen ligger kvar, än så länge. Men med tanke på de redan många svikna vallöftena från regeringen vågar nu inte restaurangägarna lita på regeringen i

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:697 av Erik Andersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Besked om restaurangmomsen

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:696 Nivån på myndighetsavgiften för flyget av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Tidigare under året gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Transportstyrelsen har tidigare fryst höjningarna av myndighetsavgifterna

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:696 av Edward Riedl (M) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nivån på myndighetsavgiften för flyget

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det

Inlämnad: 2015-06-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet flygplatser i Stockholm

Trafikutskottets protokoll 2014/15:41

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41 DATUM 2015-06-09 TID Kl. 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:40. 2 Information om studieresan till Bryssel Utskottet fick information om program och praktikalia inför den stundande Brysselresan.

2015-06-09