Dokument & lagar (31 träffar)

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2008-03-13 TID 11.00-11.30, 11.40-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 12 februari och

2008-03-13

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2008-03-04 TID 09.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Program och

2008-03-04

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2008-02-12 TID 12.30-13.40, 13.50-13.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

2008-02-12

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:5

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2008-04-08 TID 11.40-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras. 3 Handlingsplan

2008-04-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM Torsdagen den 8 maj 2008 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Karin Lindell, åtföljd av Jimmy Hollén, Mats Johansson och Tommy Nilsson. 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om: att motionstiden för proposition 2007/08:100

2008-05-08

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM Tisdagen den 6 maj 2008 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om kvällens studiebesök på Prevent kl. 18.30. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av bet. 2007/08:AU6 Utskottet justerade

2008-05-06

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM Torsdagen den 24 april 2008 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: besök av parlamentariker från Slovenien torsdagen den 15 maj kl. 13.15-14.15 alternativt kl. 14.20-15.20. Utskottet enades om tidpunkten 14.20-15.20. Sven-Erik

2008-04-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM Torsdagen den 22 maj 2008 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att Sven-Erik Österberg blivit vald till gruppledare för socialdemokraterna och att han kommer att lämna sin plats i utskottet. 2 EU-information från kansliet Informerades

2008-05-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM Tisdagen den 20 maj 2008 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av särskilde utredaren Sören Öman, åtföljd av revisionsdirektören Dan Ljungberg och departementssekreteraren Jenny Oretun, om delbetänkandet Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

2008-05-20

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS30

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om antaganden om arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet redovisats i de ekonomiska propositioner


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS30 (doc, 84 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM Tisdagen den 1 april 2008 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor Beslut fattades om bandupptagning av det som avhandlas under denna punkt som vägledning vid protokollföringen. Inspelningen kommer att raderas efter det att protokollet justerats. Arbetsmarknadsminister

2008-04-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM Torsdagen den 17 april 2008 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om: att renoveringen av utskottets sessionssal beräknas vara klar vecka 17, att två informationssammanträden planeras under våren. Påmindes om utskottets

2008-04-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM Torsdagen den 10 april 2008 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ordförande Eva Nordmark, åtföljd av Eva-Lotta Nilsson, båda SKTF, och vice ordförande Cecilia Fahlberg åtföljd av Ulla-Maria Jonsson och Robert Cloarec, alla Unionen. 1 Kanslimeddelanden

2008-04-10

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS21

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning angående lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om statens arbetsmarknadspolitiska insatser har bidragit till att funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS21 (doc, 135 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM Torsdagen den 24 januari 2008 TID Kl. 13.0014.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordet fördes av Sylvia Lindgren i sin egenskap av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längst tid. Beslut fattades om att sammanträdet ska vara offentligt. Förutom

2008-01-24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM Torsdagen den 13 december 2007 TID Kl. 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av bet. 2007/08:AU3 Utskottet justerade betänkande

2007-12-13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM Tisdagen den 11 december 2007 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, åtföljd av politiskt sakkunnige Fredrik Östbom, ämnesrådet Christer Eriksson, kanslirådet Per Ewaldsson och departementssekreteraren

2007-12-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM Torsdagen den 6 december 2007 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om kontakter med Regeringskansliet angående planerade propositioner under våren 2008. Ordföranden påminde om tidigare uttalad prioritering av länsresa,

2007-12-06

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:1

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2008-01-29 TID 11.30-11.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten Chatrine Pålsson Ahlgren. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2008-01-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2007/08:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM Tisdagen den 23 oktober 2007 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade suppleanten Christer Winbäck fp välkommen till utskottet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om yrkandelistor från Urix. Listorna hade delats ut i partifacken i sessionssalen.

2007-10-23

Paginering