Dokument & lagar (37 träffar)

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2008-03-13 TID 11.00-11.30, 11.40-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 12 februari och

2008-03-13

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2008-03-04 TID 09.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Program och

2008-03-04

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2008-02-12 TID 12.30-13.40, 13.50-13.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

2008-02-12

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:5

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2008-04-08 TID 11.40-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras. 3 Handlingsplan

2008-04-08

Civilutskottets protokoll 2007/08:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-05-20 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 maj 2008. 2 Bostadsförsörjningsfrågor Fortsattes behandlingen av motioner om bostadsförsörjningsfrågor. Utskottet beslutade i enlighet med vad

2008-05-20

Civilutskottets protokoll 2007/08:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-05-15 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 maj 2008. 2 Spärrar för telefonabonnemang Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:86 om spärrar för telefonabonnemang. Utskottet beslutade

2008-05-15

Civilutskottets protokoll 2007/08:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-05-13 TID kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 maj 2008. 2 Information från regeringen Kanslirådet Jonas Bäckman och departementssekreteraren Frida Johannesson från Justitiedepartementet redovisade

2008-05-13

Civilutskottets protokoll 2007/08:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-05-08 TID kl. 09.30-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 och 24 april 2008. 2 Redovisning av Utredningen om allmännyttans villkor Särskilde utredaren, tillika ordföranden i Arbetsdomstolen Michaël Koch

2008-05-08

Civilutskottets protokoll 2007/08:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-24 TID kl. 09.00-10.10, 10.25-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Icke offentlig utfrågning om energieffektiva bostäder Civilutskottet höll en icke offentlig utfrågning i Skandiasalen om energieffektiva bostäder I utfrågningen deltog från Energimyndigheten:

2008-04-24

Civilutskottets protokoll 2007/08:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-22 TID kl. 11.00-12.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 april 2008. 2 Överläggning med regeringen Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen ägde rum med statssekreteraren Christer

2008-04-22

Civilutskottets protokoll 2007/08:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-05-22 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 20 maj 2008. 2 Naturresursfrågor och vattenrätt Fortsattes behandlingen av motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Utskottet beslutade i enlighet

2008-05-22

Civilutskottets protokoll 2007/08:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-06-10 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 maj 2008. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Magnus G Graner, rättschefen Dag Mattsson, ämnes-rådet Kristina Holmgren, kanslirådet

2008-06-10

Civilutskottets protokoll 2007/08:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-04-01 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 13 mars 2008. 2 Medgivande Utskottet medgav med stöd av 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att föredraganden Pia Törsleff Hertzberg från

2008-04-01

Civilutskottets protokoll 2007/08:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-04-08 TID kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 1 april 2008. 2 Barn och föräldrar Fortsattes behandlingen av motioner om barn och föräldrar. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår

2008-04-08

Civilutskottets protokoll 2007/08:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-04-10 TID kl. 09.30-10.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 april 2008. 2 Yttrande till JuU Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2007/08:53 om ökade möjligheter att

2008-04-10

Civilutskottets protokoll 2007/08:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-17 TID kl. 09.30-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 10 april 2008. 2 Ny marknadsföringslag Föredrogs proposition 2007/08:115 om ny marknadsföringslag och de med anledning av propositionen väckta

2008-04-17

Civilutskottets protokoll 2007/08:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-12-11 TID kl. 11.00-12.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 6 december 2007. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Barbro Engman, bostadspolitiske experten Pär Svanberg och utredaren André

2007-12-11

Civilutskottets protokoll 2007/08:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-01-31 TID kl. 08.30-09.25, 09.35-10.20, 10.40-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Civilutskottet höll en offentlig utfrågning i förstakammarsalen på temat sms-lån och överskuldsättning. I utfrågningen deltog från Justitiedepartementet: Statssekreteraren

2008-01-31

Civilutskottets protokoll 2007/08:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2008-01-29 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 22 januari 2008. 2 Fastighetsrättsliga frågor Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrättsliga frågor. Utskottet beslutade att motionerna

2008-01-29

Civilutskottets protokoll 2007/08:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2008-01-22 TID kl. 11.00-12.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 december 2007. 2 Information Statsrådet Mats Odell, åtföljd av poliskt sakkunnige Daniel Liljeberg, departementsrådet Anders Lönnberg och ämnesrådet

2008-01-22

Paginering