Dokument & lagar (52 träffar)

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2008-03-13 TID 11.00-11.30, 11.40-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 12 februari och

2008-03-13

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2008-03-04 TID 09.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Program och

2008-03-04

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2008-02-12 TID 12.30-13.40, 13.50-13.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

2008-02-12

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:5

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2008-04-08 TID 11.40-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras. 3 Handlingsplan

2008-04-08

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:34 Datum 2008-05-06 Tid 11.0011.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:33. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att finansutskottet berett övriga

2008-05-06

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:33 Datum 2008-04-24 Tid 10.0010.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:30 och 32. 3 Granskning FöU12 Granskades utkast till betänkande

2008-04-24

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum 2008-04-22 Tid 09.0010.20  10.4510.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av bl.a. chefsjurist Stefan Ryding-Berg, major Magnus Eriksson,

2008-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:31 Datum 2008-04-17 Tid 10.0011.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Jan Salestrand och Mikael Frisell från Försvarsmakten informerade om myndighetens

2008-04-17

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:30 Datum 2008-04-10 Tid 09.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Utskottets ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anförandet om Vad är ett kärnvapen av Martin

2008-04-10

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum 2008-04-08 Tid 11.0012.40 Närvarande Se bilaga 1 Yttrande Se bilaga 2 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson biträdd av Mats Engman, Anna Westerholm, John Daniels,

2008-04-08

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum 2008-04-03 Tid 09.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Trafikutskottets ordförande Ibrahim Baylan s förklarade samman-trädet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anförandet om De samhällskritiska systemens

2008-04-03

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum 2008-03-27 Tid 10.0010.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information av polisen Beslutades att riksdagens säkerhetschef Göran Forsell tillåts närvara vid sammanträdet under denna

2008-03-27

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum 2008-03-13 Tid 10.0010.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:25. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att två propositioner Multilateralt

2008-03-13

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum 2008-03-11 Tid 11.0011.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:24. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att den aviserade propositionen

2008-03-11

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum 2008-03-06 Tid 10.0011.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsdepartementet representerade av statssekreteraren Håkan Jevrell åtföljd av pol.sakk. Charlotta

2008-03-06

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum 2008-03-04 Tid 11.0011.20 11.3012.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering Fortsattes granskningen av förslag till betänkande FöU8 Natur-katastroffond, m.m. Utskottet

2008-03-04

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum 2008-02-19 Tid 11.00-12.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Beslutades att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli tillåts närvara vid sammanträdet under denna dagordningspunkt.

2008-02-19

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum 2008-06-09 Tid 16.30 16.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:16. 3 Granskning UFöU5 Fortsattes granskningen

2008-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:39 Datum 2008-05-22 Tid 11.0011.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av dep.råd Johan Raeder, dep.råd Cecilia Looström, ämnesråd

2008-05-22

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:38

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:38 Datum 2008-05-20 Tid 11.0011.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Mikael Frisell från Försvars-makten rapporterade från EU:s försvarschefsmöte

2008-05-20

Paginering