Dokument & lagar (54 träffar)

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2008-03-13 TID 11.00-11.30, 11.40-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 12 februari och

2008-03-13

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2008-03-04 TID 09.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Program och

2008-03-04

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2008-02-12 TID 12.30-13.40, 13.50-13.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

2008-02-12

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:5

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2008-04-08 TID 11.40-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras. 3 Handlingsplan

2008-04-08

Framställning / redogörelse 2007/08:RB4

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2007/08:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF finansieringslösning Sammanfattning Internationella valutafondens IMF styrelse har tagit initiativ till en avskrivning av den skuld som Liberia har gentemot IMF och föreslagit


Utskottsberedning: 2008/09:FiU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2007/08:RB4 (doc, 72 kB)

Finansutskottets protokoll 2007/08:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:35 DATUM 2008-06-05 TID 08:00-09:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om kommunernas ekonomi Dan Ericsson, statssekreterare, finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om kommunernas ekonomi. Deltog gjorde också ämnesråd Kjell Ellström och departementssekreterare

2008-06-05

Finansutskottets protokoll 2007/08:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-05-22 TID 09:0009.35, 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Efter en komplettering under rubriken Övriga frågor med en punkt om utfrågning om kommunal ekonomi från Tommy Ternemar s samt en punkt om ojämn ärendehantering i utskottet

2008-05-22

Finansutskottets protokoll 2007/08:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-20 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EUs budget för 2009 Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad. Från Finansdepartementet deltog också kansliråd Lotta Karle och departementsråd Peter Sandwall. Underlag för samrådet

2008-05-20

Finansutskottets protokoll 2007/08:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-13 TID 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Inhämtande av yttrande över 2008 års ekonomiska vårproposition Finansutskottet beslutade att bereda skatteutskottet och utbildningsutskottet

2008-05-13

Finansutskottets protokoll 2007/08:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-06 TID 11:00-11:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Yttrande till försvarsutskottet Kanslichefen meddelade att försvarsutskottet gett bl.a. finansutskottet möjlighet att yttra sig

2008-05-06

Finansutskottets protokoll 2007/08:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-04-24 TID 09:00-09:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Anmälningar Protokollsutdrag Protokollsutdrag 2007/08:31.5 från Konstitutionsutskottet  med beslut att bereda övriga utskott tillfälle att yttra

2008-04-24

Finansutskottets protokoll 2007/08:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-04-22 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Anmälningar Propositioner och skrivelser hänvisade till finansutskottet Anmäldes Prop.2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition Prop.2007/08:99

2008-04-22

Finansutskottets protokoll 2007/08:36

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36 DATUM 2008-06-10 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om direktivförslag om försvarsupphandling samt information om Solvens II. Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående förslaget till nytt EU-direktiv om försvarsupphandling

2008-06-10

Finansutskottets protokoll 2007/08:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-03-11 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statsrådet Cecilia Malmström om översyn av EU:s budget Överläggningar hölls med statsrådet Cecilia Malmström Från statsrådsberedningen deltog också departementsråd Annika Söderberg, och departementssekreterare

2008-03-11

Finansutskottets protokoll 2007/08:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-03-04 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Propositioner och motioner hänvisade till finansutskottet Prop 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. Prop 2007/08:59

2008-03-04

Finansutskottets protokoll 2007/08:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-02-26 TID 10.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av Riksbankens penningpolitiska rapport 2008:1 samt rapporten Underlag

2008-02-26

Finansutskottets protokoll 2007/08:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-02-21 TID 09.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Intern utfrågning med Cecilia Hermansson och Jörgen Appelgren Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson och Nordeas chefekonom Jörgen Appelgren

2008-02-21

Finansutskottets protokoll 2007/08:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-02-19 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att behandla punkt 8 innan utfrågningen av riksbanksfullmäktige. 2 Anmälningar Framställningar från Riksbanken

2008-02-19

Finansutskottets protokoll 2007/08:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-02-12 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att behandla punkt 4 innan punkt 3. 2 Val av vice ordförande Thomas Östros valdes med acklamation till

2008-02-12

Finansutskottets protokoll 2007/08:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-01-29 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Proposition hänvisad till finansutskottet Anmäldes proposition 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens

2008-01-29

Paginering