Dokument & lagar (24 träffar)

RS3

Framställning / redogörelse 2000/01:RS3

Förslag till riksdagen RS3 Riksdagsledamöternas tjänsteresor Sammanfattning I detta ärende lämnar riksdagsstyrelsen förslag till ändringar i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter ersättningslagen till följd av en översyn av lagstiftning och föreskrifter rörande riksdagsledamöternas tjänsteresor.


Utskottsberedning: -2000/01:KU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RS3 (doc, 106 kB)

Framställning / redogörelse 2000/01:RS1

Förslag till riksdagen 2000/01:RS1 Riksdagen inför 2000-talet Den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagskommittén har utarbetat ett förslag med titeln Riksdagen inför 2000-talet. Med anledning härav föreslår riksdagsstyrelsen följande. Förslag till riksdagsbeslut Lagförslag 1. Riksdagen antar förslaget i bilaga 1


Utskottsberedning: ------------2000/01:KU23 2002/03:KU3
Riksdagsbeslut (26 förslag): , 1 bifall, 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2000/01:RS1 (doc, 842 kB)

TK2

Framställning / redogörelse 1999/2000:TK2

Förslag till riksdagen 1999/2000:TK2 Ny förvaltningsorganisation för riksdagen 1999/2000 TK2 Den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagskommittén har utarbetat ett förslag till instruktion för den samlade riksdagsförvaltningen jämte följdlagstiftning. Talmanskonferensen ställer sig bakom förslaget. Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: -1999/2000:KU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 1999/2000:TK2 (doc, 197 kB)

TK1

Framställning / redogörelse 1999/2000:TK1

Förslag till riksdagen 1999/2000:TK1 Riksdagens parlamentariska ledningsorganisation 1999/2000 TK1 Den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagskommittén har utarbetat ett förslag till ändrad parlamentarisk ledningsorganisation för riksdagen. Talmanskonferensen ställer sig bakom det framlagda förslaget. Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: -1999/2000:KU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:TK1 (doc, 167 kB)

Framställning / redogörelse 1999/2000:RS1

Förslag till riksdagen 1999/2000:RS1 Riksdagen och den statliga revisionen 1999/2000 RS1 Den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagskommittén har utarbetat ett förslag till en förändrad revision under riksdagen. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen godkänner de av Riksdagskommittén förordade


Utskottsberedning: ---2000/01:KU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1999/2000:RS1 (doc, 260 kB)

Framställning / redogörelse 1999/2000:RFK2

Förslag till riksdagen 1999/2000:RFK2 Ändring av arvodesbestämmelser inom riksdags- området 1999/2000 RFK2 Beredningsgruppen för översyn av vissa frågor avseende ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen 1989:185 om arvode m.m. för uppdrag inom riksdagen,


Utskottsberedning: -1999/2000:KU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:RFK2 (doc, 141 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 1998/99:RR9

Förslag till riksdagen 1998/99:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet 1998/99 RR9 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av utvecklingssamarbetet. Granskningen har i huvudsak


Utskottsberedning: ------1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK3

Förslag till riksdagen Riksdagsledamöternas arvode På riksdagens uppdrag tillkallade förvaltningsstyrelsen den 4 februari 1998 förre landshövdingen Gösta Gunnarsson att genomföra en utvärdering av den nuvarande ordningen för att fastställa riksdagsledamöternas arvode. Utredaren överlämnade den 16 oktober 1998 betänkandet


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK2

Beredningsgruppen för översyn av vissa frågor avseende ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och i lagen 1996:304 om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Förslagen innebär


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

NR1

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1

Förslag till riksdagen 1998/99:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 1998/99 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 1998. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 50:e session den 9-12 november samt en översikt över


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1 (doc, 318 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1

Förslag till riksdagen 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer 1997/98 TK1 Sammanfattning Förslaget bygger på utredningsarbete som gjorts inom ramen för talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor. Gruppen har gjort en genomgång av olika frågor som rör riksdagsarbetet. Talmanskonferensen betonar vikten av


Utskottsberedning: --1997/98:KU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Framställning / redogörelse 1997/98:TK1 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11

Förslag till riksdagen 1997/98:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten 1997/98 RR11 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat hur Sverige har införlivat EG-rätten. Granskningen visar att införlivandet av EG-rätten i stort sett fungerar tillfredsställande,


Utskottsberedning: ---1998/99:KU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR11 (pdf, 983 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7

frsrdg 1997/98 RR7 Förslag till riksdagen 1997/98:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående resultatinformation som underlag för styrning av statlig verksamhet 1997/98 RR7 1 Revisorernas granskningar Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och Rege- ringskansliet arbetar med att analysera


Utskottsberedning: -------1997/98:KU27 1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1997/98:RR7 (pdf, 1727 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4

frsrdg 1997/98 RR4 Förslag till riksdagen 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen 1997/98 RR4 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av utrikesförvaltningen. 1 Revisorernas granskning Bakgrunden till revisorernas granskning var ett förslag från revisorerna själva sedan


Utskottsberedning: --1997/98:UU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4 (pdf, 1577 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3

frsrdg 1997/98 RR3 Förslag till riksdagen 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående 1997/98 kommittéväsendet RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kommittéväsendets roll och arbetsformer. Sammanfattning Kommittéväsendet fyller grundläggande funktioner i samhället för att förbe- reda


Utskottsberedning: ---1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RR3 (pdf, 1905 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK4 Förstärkt samordning inom riksdags- förvaltningen 1997/98 RFK4 Sammanfattning Syftet med de organisationsförändringar som föreslås är i korthet att förbättra ledning och samordning i riksdagsförvaltningen för att göra verksamheten effektivare. Riksdagsdirektören kammarsekreteraren


Utskottsberedning: -1997/98:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK4 (pdf, 84 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK3 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i lagen 1988:144 om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens kammare och utskott 1997/98 RFK3 Förslagets huvudsakliga innehåll Förslaget innehåller ändringar i lagen om säkerhetskontroll så att säkerhetskontrollen vid kammarens


Utskottsberedning: -1997/98:KU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK3 (pdf, 54 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2

Förslag till riksdagen 1997/98:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag till lag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter Förslagets huvudsakliga innehåll Riksdagens förvaltningskontor föreslår att punkt 4 övergångsbestämmelserna till lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens


Utskottsberedning: -1997/98:KU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1997/98:RFK2 (pdf, 32 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:TK1

Förslag till riksdagen 1995/96:TK1 Skrivelse från talmanskonferensen med förslag till reform av spörsmålsinstituten 1995/96 TK1 En arbetsgrupp inom talmanskonferensen har utarbetat ett förslag till reform av spörsmålsinstituten. Talmanskonferensen ställer sig bakom det framlagda förslaget. Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: --1996/97:KU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1996/97:TK1 (pdf, 181 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RFK2

Förslag till riksdagen 1996/97:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i la- gen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens 1996/97 ledamöter och i lagen 1996:304 om arvode m.m. till Sve- RFK2 riges företrädare i Europaparlamentet Förslagets huvudsakliga innehåll I förslaget föreslås vissa förändringar


Utskottsberedning: --1997/98:KU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1996/97:RFK2 (pdf, 552 kB)
Paginering