Dokument & lagar (32 träffar)

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2008-03-13 TID 11.00-11.30, 11.40-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 12 februari och

2008-03-13

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2008-03-04 TID 09.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Program och

2008-03-04

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2008-02-12 TID 12.30-13.40, 13.50-13.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

2008-02-12

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:5

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2008-04-08 TID 11.40-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras. 3 Handlingsplan

2008-04-08

Skatteutskottets protokoll 2007/08:25

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-05-15 TID 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:24. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Vårpropositionen Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet

2008-05-15

Skatteutskottets protokoll 2007/08:24

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-05-13 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:23. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Anmäldes inkomna EU-dokument, se bilaga 3. 3 Vårpropositionen Föredrogs

2008-05-13

Skatteutskottets protokoll 2007/08:23

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-24 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:22. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att numera sex ledamöter från trafikutskottet

2008-04-24

Skatteutskottets protokoll 2007/08:26

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-05-22 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:25. 2 Inkomna skrivelser m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen informerade om att en skrivelse från Riksdagens Veteranförening inkommit

2008-05-22

Skatteutskottets protokoll 2007/08:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling s ledningen av sammanträdet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna

2007-11-20

Skatteutskottets protokoll 2007/08:27

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-06-03 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:26. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som

2008-06-03

Skatteutskottets protokoll 2007/08:21

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-04-08 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:20. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Utskottet beslutade att inte avge yttrande till utrikesutskottet över

2008-04-08

Skatteutskottets protokoll 2007/08:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-25 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom

2008-03-25

Skatteutskottets protokoll 2007/08:22

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-15 TID 12.3012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Sten Nordin m särskilt välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:21. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2008-04-15

Skatteutskottets protokoll 2007/08:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2007-12-13 TID 09.00 09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:12. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkommen skrivelse, se bilaga 2. 3 Planering inför våren 2008 Kanslichefen föredrog vårens preliminära

2007-12-13

Skatteutskottets protokoll 2007/08:14

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-01-15 TID 12.30 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från finansministern om innehållet i vårpropositionen Finansminister Anders Borg informerade finansutskottet och skatte-utskottet om de kommande förändringarna av innehållet i vårpropo-sitionen

2008-01-15

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:1

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2008-01-29 TID 11.30-11.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten Chatrine Pålsson Ahlgren. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2008-01-29

Skatteutskottets protokoll 2007/08:10

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM 2007-11-22 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Generaldirektör Mats Sjöstrand och enhetscheferna Jan-Erik Bäckman och Tomas Algotsson informerade och besvarade frågor om skattekontroll och skattefusk. 2 Justering av protokoll

2007-11-22

Skatteutskottets protokoll 2007/08:3

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-18 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2007/08:2. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Tilläggsbudget 2 för 2007  4 på föredragningslistan Fortsattes behandlingen av yttrandet

2007-10-18

Skatteutskottets protokoll 2007/08:4

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-25 TID 08.00 08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2007/08:3. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Kanslichefen presenterade Maria Kaiser som skall hjälpa till på kansliet

2007-10-25

Skatteutskottets protokoll 2007/08:7

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM 2007-11-13 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2007/08:5 och 2007/08:6. Till protokoll 2007/08:6 bifogas, som bilaga 2, en utskrift av bandupptagningen av saksamråd  med finansministern. 2 Inkomna skrivelser,

2007-11-13

Paginering