Dokument & lagar (43 träffar)

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:4

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2008-03-13 TID 11.00-11.30, 11.40-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 12 februari och

2008-03-13

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2008-03-04 TID 09.30-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Program och

2008-03-04

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:2

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2008-02-12 TID 12.30-13.40, 13.50-13.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 29 januari justeras.

2008-02-12

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:5

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2008-04-08 TID 11.40-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 13 mars justeras. 3 Handlingsplan

2008-04-08

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:29

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 2008-05-08 TID 09.3511.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:28. 2 Meddelanden och administrativa frågor Utskottet beslutar att flytta justering av betänkande 2007/08:UU4 Afrika till tisdagen den 20 maj.

2008-05-08

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:28

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-05-06 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottets ordförande inleder utrikesutskottets offentliga utfrågning om Perspektiv på politik för global utveckling. 2 Anförande hålls av Dr. Hernando de Soto, President of the Institute for

2008-05-06

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:27

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:27 DATUM 2008-04-24 TID 09.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU6 Utskottet justerar utkast till betänkande 2007/08:UU6 Europarådet. 2 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll. 3 Mottagande

2008-04-24

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-22 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av utlåtande till konstitutionsutskottet Utskottet justerar utlåtande till konstitutionsutskottet inom ramen för granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband

2008-04-22

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-17 TID 09.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:24. 2 Meddelanden och administrativa frågor Debattlista för betänkande 2007/08:UU8 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete

2008-04-17

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:20

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Björn Lyrvall och kanslirådet Lars Schmidt, båda UD, lämnar föredragning om Västra Balkan. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:19. 3 Meddelanden och

2008-03-13

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:19

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-11 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Malena Mård och departementssekreterare Dag Sjöögren, båda UD, lämnar föredragning om Europeiska grannskapspolitiken. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr

2008-03-11

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:22

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, departementsrådet Per Örnéus och departementssekreterare Karin Öhman, samtliga UD, lämnar föredragning om EU:s hantering av instabila situationer. 2 Protokollsjustering

2008-04-01

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:21

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-03-27 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, kanslirådet Karin Anderman och departementssekreterare Lisa Ljungström, samtliga UD, lämnar föredragning inför Natos toppmöte. 2 Föredragning Departementsrådet

2008-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-03 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Joakim Stymne, kanslirådet Anna Olsson Vrang, kanslirådet Harriet Pedersen, ämnesrådet Erik Johnson och departementssekreterare Linn Ohlson, samtliga UD, lämnar föredragning

2008-04-03

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-10 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU3y Utskottet justerar utkast till yttrande 2007/08:UU3y Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism till justitieutskottet.

2008-04-10

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:16

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-19 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:15. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Veronica Palm s har entledigats som ledamot i utskottet. Diskuteras utskottets resa till

2008-02-19

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:17

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-03-04 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande UU2y Utskottet justerar utkast till yttrande 2007/08:UU2y EU:s budgetöversyn. 2 Närvaro vid fördragning Utskottet beslutar att internationella senior rådgivare Kirsti Pulkka-Ericson,

2008-03-04

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:18

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-03-06 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid fördragning Utskottet beslutar att föredragande Margareta Hjorth, EU-nämnden, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Statssekreterare Gunnar Wieslander och kanslirådet

2008-03-06

Framställning / redogörelse 2007/08:NR1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2007/08:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2007 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2007. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 59:e session

2008-03-17

Framställning / redogörelse 2007/08:NR1 (doc, 1496 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-15 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid överläggning Utskottet beslutar att kanslichef Ingrid Larén Marklund, EU-nämnden, får närvara vid dagens överläggning om 18-månadersprogrammet. 2 Överläggning enligt RO 10:3 Överläggning

2008-05-15

Paginering