Dokument & lagar (584 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Utlänningsdatalag SfU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:65 och motioner. Utskottet

2016-01-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 10.3012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Information Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik

2016-01-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-14 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Utlänningsdatalag SfU10 Utskottet beslutade att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2016-01-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:14. 2 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning SfU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:37

2015-12-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-03 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 EU-frågor, socialpolitik Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet, återrapporterade

2015-12-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-01 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg och revisor Jenny Lee presenterade granskningsrapporten

2015-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-11-26 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2015-11-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-24 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Inspektionen för socialförsäkringen Jenny Kärrholm, ställföreträdande generaldirektör och Jenny Lindblad,

2015-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1

2015-11-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet SfU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-11-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-05 TID 10.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2015-11-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-03 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 En mer jämställd föräldrapenning SfU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:124 och motioner.

2015-11-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-10-22 TID 10.3012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Ramar för utgiftsområdena 8, 10-12 och beräkning av inkomsterna socialavgifter SfU1y Utskottet fortsatte behandlingen

2015-10-22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet SfU7 Utskottet behandlade proposition 2014/15:145

2015-10-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-15 TID 9.009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Ramarna för utgiftsområdena 8, 10-12 och beräkning av inkomsterna socialavgifter Utskottet behandlade fråga om

2015-10-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Inspektionen för socialförsäkringen Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerade

2015-10-13

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-01 TID 09.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2015-10-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35. 2 Utskottets arbete med EU-frågor, uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning Utskottet informerades

2015-09-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-09-15 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändring av förordning om enhetlig utformning av visumhandlingar Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1683/1995 av

2015-09-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-06-16 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:33. 2 Utsatta EES-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell

2015-06-16