Dokument & lagar (3 träffar)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR19

Förslag till riksdagen 2002/03:RR19 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av det militära försvaret 2002/03 RR19 Revisorernas försvarsgranskningar 1994-2003 Riksdagen har efter ett förslag från Riksdagens revisorer uppdragit åt regeringen att tillsätta en utredning för att analysera formerna för styrning


Utskottsberedning: 2003/04:FöU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): 5 avslag, 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR19 (doc, 119 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR18

Förslag till riksdagen 2002/03:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel 2002/03 RR18 Revisorernas granskning Riksdagens försvarspolitiska beslut våren 2000 innebar att flera förband och enheter måste läggas ned. Genom nedläggningarna skulle ett mycket stort överskott


Utskottsberedning: 2003/04:FöU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): 2 avslag, 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Framställning / redogörelse 2002/03:RR18 (doc, 298 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR14

Förslag till riksdagen 2002/03:RR14 Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik 2002/03 RR14 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har efter ett förslag från försvarsutskottet granskat arbetsgivarpolitiken inom Försvarsmakten med särskild inriktning på lönebildningen. Myndighetens


Utskottsberedning: 2003/04:FöU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): 3 avslag, 3 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RR14 (doc, 756 kB)