Dokument & lagar (1 träffar)

RR2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR2

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av primärvården. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat primärvården. Granskningen har genomförts på förslag av riksdagens socialutskott. Resultaten av granskningen har redovisats i rapporten 1997/98:5 Primärvårdens resurser. Yttranden har inhämtats


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation