Dokument & lagar (2 518 träffar)

Betänkande 2015/16:SkU5

För att undvika dubbelbeskattning när ett svenskt företag säljs eller ombildas och därefter blir hemmahörande i ett annat EU-land, kan företaget göra så kallad fiktiv avräkning. Fiktiv avräkning innebär förenklat att företaget vid beskattning i Sverige redan i förväg tar upp den skatt som senare kommer att betalas i det EU-land som företaget har sitt säte i.

Reglerna om fiktiv avräkning bygger på ett direktiv från EU. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra reglerna så att de inte bara gäller för företag i EU:s medlemsländer, utan även för företag i länder som tillhör det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Förslaget innebär också en anpassning av bestämmelser som reglerar vad som krävs för att ett företag ska anses höra hemma i ett visst land.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. De börjar användas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-09-29 Debatt: 2015-10-21 Beslut: 2015-10-21

Betänkande 2015/16:SkU5 (pdf, 807 kB)

Betänkande 2015/16:AU3

Regeringen har i en skrivelse redogjort för Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till anställda vid Volvo Cars som varslats om uppsägning. Anledningen till Riksrevisionens granskning är att det är första gången regeringen sökt och fått pengar från den Europeiska globaliseringsfonden (EGF) till omskolningsåtgärder som går utöver den vanliga arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsmarknadsutskottet, som förberedde riksdagens beslut, tyckte det var viktigt att notera att statens insatser gjorde att det tog längre tid för de som blivit uppsagda att få nya jobb än det annars skulle ha gjort. Utskottet välkomnade regeringens avsikt att i framtiden kombinera insatser med pengar från EGF med ordinarie arbetsmarknadsåtgärder när det passar.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-10-01 Debatt: 2015-10-14 Beslut: 2015-10-14

Betänkande 2015/16:AU3 (pdf, 180 kB)

Betänkande 2015/16:SkU2

Riksdagen godkände ett avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller regler om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som görs utomlands, sekretess och hur ömsesidiga överenskommelser ska upprättas. Regeringen kommer att bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-09-29 Debatt: 2015-10-21 Beslut: 2015-10-21

Betänkande 2015/16:SkU2 (pdf, 2868 kB)

Betänkande 2015/16:MJU3

Innehållet av mangan i ämnet MMT i diesel begränsas till att få vara högst 2 milligram per liter. Enligt ett direktiv från EU ska alla medlemsländer införa en sådan begränsning. Idag finns begränsningar när det gäller bensin, men inte för diesel. Även om MMT i praktiken inte förekommer i diesel i Sverige behöver Sverige införa begränsningar för att följa EU:s regler.

De nya reglerna börjar gälla den 16 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-09-17 Debatt: 2015-10-14 Beslut: 2015-10-14

Betänkande 2015/16:MJU3 (pdf, 461 kB)

Interpellation 2015/16:5 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:5 Jobben i exportindustrin av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringens jobbsatsningar baseras på en utbredd bidragspolitik. Höjningen i a-kassan är bara en åtgärd av många i ledet av detta. Men detta kostar pengar, och tyngden av den kostnaden ligger på

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2015/16:5 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:34 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:34 Tydliga besked om bensinskatten av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I våras aviserade regeringen en höjning av energiskatten på bensin och diesel med 44 respektive 48 öre. Nu föreslås en höjning, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex,

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:34 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:33 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:33 Krångligt regelverk för RUT-avdrag av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I Socialdemokraternas valmanifest uttrycktes att RUT-avdraget för läxhjälp skulle avskaffas. I linje med den ambitionen trädde en lagändring i kraft den 1 augusti 2015. Tidigare kunde människor som

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:33 av Niklas Wykman (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:29 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:29 Vitryssland av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S Vi närmar oss nu ett sedvanligt så kallat presidentval i Europas sista diktatur, Vitryssland. Den senaste tiden har vi kunnat se ett traditionellt mönster av frisläppande av politiska fångar inför valet och andra

Inlämnad: 2015-09-30 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:29 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:19 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2015/16:19 Arbetslöshetsskapande åtgärder av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har i såväl vårändringsbudgeten 2015 liksom i budgetpropositionen antagit ett antal förslag som förändrar villkoren för jobb och företagande på flera områden på ett negativt sätt.

Inlämnad: 2015-09-24 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:19 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:15 av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellation 2015/16:15 Turkiets krigspolitik av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Margot Wallström S Det finns anledning att känna stor oro över den senaste tidens utveckling i Turkiet. Efter att president Erdogan förlorat det senaste valet och därmed möjligheten att ändra i författningen i syfte att stärka sina

Inlämnad: 2015-09-18 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:15 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:14 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:14 SJ:s nattåg och utdelningspolicy av Saila Quicklund M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S SJ har aviserat stora neddragningar på nattågstrafiken, vilket kommer att drabba både pendlare och besöksnäring i Jämtlands län hårt. Ansvarig minister, Anna Johansson, menar i en intervju i

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2015/16:14 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:98 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2015/16:98 Sysselsättningseffekter av försämrade RUT- och ROT-avdrag av Jenny Petersson M till Finansminister Magdalena Andersson S Att fler får ett jobb att gå till är centralt för att bryta det nya utanförskapet och för att möta det ökade migrationstryck som Sverige står inför. Regeringen hävdar att man

Inlämnad: 2015-10-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:98 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:79 av Hans Linde (V)

Interpellation 2015/16:79 En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan av Hans Linde V till Utrikesminister Margot Wallström S I 13 år har Sverige deltagit i den Natoledda militära insatsen i Afghanistan. Ca 9 000 svenskar har tjänstgjort inom ISAF, och det militära bidraget har kostat minst 10 miljarder

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:79 av Hans Linde (V) (pdf, 94 kB)

Interpellation 2015/16:191 av Bengt Eliasson (FP)

Interpellation 2015/16:191 Utredning om finansieringen av public service av Bengt Eliasson FP till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Vill du ha en snigel på ögat Denna slogan kommer från Radiotjänsts uppmärksammade kampanj från 1994 med syfte att öka betalningsgraden av radio och tv-licensen. Även om kampanjen

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:191 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:188 Flygets gröna omställning av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Det svenska inrikesflyget står i dag för 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i vårt land samtidigt som övriga transportsektorn står för 38 procent. Om Sverige ska kunna nå uppsatta mål om att som land minska sina

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:188 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:175 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:175 Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter av Fredrik Schulte M till Statsrådet Per Bolund MP Sedan EU:s Mifid-direktiv, som syftade till att stärkta skyddet för investerare och öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepappersmarknaderna, infördes under 2007

Inlämnad: 2015-11-11 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2015/16:175 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:187 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:187 av Edward Riedl (M) (pdf, 71 kB)

Interpellation 2015/16:186 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:186 Ett nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin historiskt såväl som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor

Inlämnad: 2015-11-13 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:186 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:132 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:132 Nationellt skogsmuseum av Edward Riedl M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sverige är ett land där skogsindustrin såväl historiskt som i dag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror trä. Skogsindustrin utgör en viktig ekonomisk motor för

Inlämnad: 2015-11-03 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2015/16:132 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:114 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:114 Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Delningsekonomin har många fördelar. Bland annat nyttjas resurser mer effektivt, produktiviteten ökar, konkurrensen blir starkare och transaktionskostnaderna lägre i och

Inlämnad: 2015-10-28 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2015/16:114 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB)