Dokument & lagar (805 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:27

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0012.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesminister Carl Bildt, utrikesrådet Olof Skoog och politisk sakkunnig Martina Ränk, samtliga UD, lämnar föredragning. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:26.

2007-05-08

Trafikutskottets protokoll 2006/07:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-05-08 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:32 från den 24 april 2007. 2 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet Utskottet upptar till fortsatt behandling av betänkande 2006/07:TU12

2007-05-08

Skatteutskottets protokoll 2006/07:20

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:19. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, m.m. Ordföranden hälsade Marie Engström v välkommen åter till utskottet efter sin ledighet.

2007-05-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-08 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:24 och 2006/07:25. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor,

2007-05-08

Näringsutskottets protokoll 2006/07:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26 och 27. 2 Vissa energipolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa energipolitiska frågor. Utskottet fattade

2007-05-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:31

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-08 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordförande hälsade Ulf Berg m välkommen till sitt första sammanträde i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Ärendebehandling Utskottet upptog till fortsatt behandling

2007-05-08

utskottsdokument 2006/07:983

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM Tisdagen den 8 maj 2007 TID 10.25 10.50, 12.30 13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet från sammanträdet torsdagen den 26 april 2007. 2 Statsminister Reinfeldts förordnande av statsråd

2007-05-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM Tisdagen den 8 maj 2007 TID 10.0210.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 24 april 2007 justerades. 2 Hänvisning av framställning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning

2007-05-08

Justitieutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32  DATUM Tisdagen den 8 maj 2007 TID kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Brottsoffermyndigheten Generaldirektör Margareta Bergström och brottsskadechef Per Rubing informerade. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 26 april 2007. 3

2007-05-08

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum 2007-05-08 Tid 11.00 12.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsmakten representerat av Lennart Bengtsson, Klas-Henrik Gustafsson samt Carl Johan Engblom redovisar inför EU:s

2007-05-08

Finansutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Motioner som hänvisats till finansutskottet Anmäldes motionerna 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl.

2007-05-08

Civilutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-08 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 EU-information om konsumentfrågor Ämnessakkunnige Henrik Holmberg från Justitiedepartementet, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Jenny Jensen från Integrations- och jämställdhetsdepartementets

2007-05-08

Föredragningslista 2006/07:102

2006/07:102 Tisdagen den 8 maj 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 10 maj kl. 14.00 Frågor besvaras av finansminister Anders Borg mförsvarsminister Mikael Odenberg mstatsrådet Maria Larsson kdjordbruksminister Eskil Erlandsson c och statsrådet Cecilia Malmström fp

2007-05-08

Föredragningslista 2006/07:102 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2006/07:102 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2006/07:101

2006/07:101 Fredagen den 4 maj 2007 Kl. 12.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 23, tisdagen den 24, onsdagen den 25, torsdagen den 26 och fredagen den 27 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Marie Engström v fr.o.m. den 1 maj Därmed upphörde Anne-Marie Wallouchs v

2007-05-04

Föredragningslista 2006/07:101 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2006/07:101 (pdf, 17 kB)

EU-nämndens dokument 2006/07:AC0

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:25 DATUM 2007-05-04 TID 09.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-05-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:30

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-03 TID 13.00-13.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Rådsinformation Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare lämnade information inför kommande jordbruks- och fiskeråd den 7-8 maj 2007. 2 Justering av protokoll Protokollet

2007-05-03

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:4

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM Fredagen den 27 april 2007 TID 08.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Statssekreteraren Nicola Clase lämnade information och svarade på frågor inför ordförandeskapets

2007-04-27

Föredragningslista 2006/07:100

2006/07:100 Fredagen den 27 april 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om svar på skriftliga frågor Svar på interpellationer Näringsminister Maud Olofsson c 2006/07:466 av Luciano Astudillo s Tillväxtprogram för svensk modeindustri 2006/07:474 av Luciano Astudillo s Svårigheter att starta företag Statsrådet

2007-04-27

Föredragningslista 2006/07:100 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2006/07:100 (pdf, 17 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-04-26 TID 09.00-10.40 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om svenska för invandrare i Skandiasalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen

2007-04-26

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-26 TID 09:30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU10 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:25. 3

2007-04-26