Dokument & lagar (195 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-09-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:33. 2 EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Gustaf Lind, planeringschef Ola Henrikson m.fl.Justitiedepartementet,

2007-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-08-23 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola Henrikson m.fl.från Justitiedepartementet,

2007-08-23

Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om läkarintyg från första dagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:Sf24 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att införa rätt för arbetsgivare att kräva läkarintyg från första dagen. Riksdagen avslår förslaget om att avskaffa


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om utökade möjligheter för arbetsgivare att begära läkarintyg. Riksdagen avslår regeringens förslag om att


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf22 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med migrationsminister Tobias

2007-06-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-31 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:30. 2 Bidragsbrottslag Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07 Bidragsbrottslag, jämte motioner. Utskottet fattade

2007-05-31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Överläggningar hölls med statssekreterare Karin Johansson, åtföljd av Fredrik Lennartsson,

2007-05-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-16 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:28. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:84

2007-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-15 TID 10.45-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:27. 2 Yttrande till skatteutskottet skatt på trafikförsäkringspremie Fortsattes behandlingen av yttrande till skatteutskottet

2007-05-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-10 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor Planeringschef Ola Henrikson, departementsrådet Niklas Kebbon och departementssekreterare Kerstin Lindblad, Justitiedepartementet, informerade om EU-samarbetet när

2007-05-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-08 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:24 och 2006/07:25. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor,

2007-05-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om en bidragsbrottslag. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras den 8 maj 2007

2007-04-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-24 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:23. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av skrivelse 2006/07:58 Migration och asylpolitik, jämte motioner.

2007-04-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:21 och 2006/07:22. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m Behandlades proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.jämte

2007-04-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-04-17 TID 10.00-11.40 11.55-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjukskrivningsprocessen. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras

2007-04-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-04-12 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:20. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med statssekreterare Gustaf

2007-04-12

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Bidragsbrottslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det inte krävs mer lagstiftning för att komma till rätta


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf21 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. s Bidragsbrottslag Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Motivering 3 Vissa grupper blir särskilt utsatta 3 Förslagets avgränsning långt ifrån självklar 4 Informations-kontroll- och samordningssystem av stor vikt 4 Förslag till


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:Sf20 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 55 kB)

Motion 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. v Bidragsbrottslag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag. 2 Regeringens förslag Regeringen föreslår i propositionen att en bidragsbrottslag skall införas med straffbestämmelser som är anpassade till de


Utskottsberedning: 2006/07:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf19 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 50 kB)