Dokument & lagar (81 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2009/10:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-02-18 TID 09.30-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Vissa handelspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa handelspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut

2010-02-18

Näringsutskottets protokoll 2009/10:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-02-16 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Beslut om tystnadsplikt i utskottet Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen för de upplysningar som

2010-02-16

Näringsutskottets protokoll 2009/10:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-02-11 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 18. 2 Statliga företag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2008/09:120 med 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande

2010-02-11

Näringsutskottets protokoll 2009/10:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-02-09 TID 11.0012.15, 12.4513.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet valde Carl B Hamilton till ordförande efter Karin Pilsäter som avgått som ledamot i utskottet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2010-02-09

Näringsutskottets protokoll 2009/10:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-02 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 2 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:51 om enklare

2010-02-02

Näringsutskottets protokoll 2009/10:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-01-26 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 15. 2 Vissa handelspolitiska frågor Utskottet behandlade motioner om vissa handelspolitiska frågor. Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

2010-01-26

Näringsutskottets protokoll 2009/10:15

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-01-19 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström, revisionschef Göran Hyltander, revisionsdirektör Cristina Eriksson och avdelningschef Gina Funnemark, Riksrevisionen, informerade om

2010-01-19

Näringsutskottets protokoll 2009/10:14

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-12-08 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 13. 2 Vissa immaterialrättsliga frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. Utskottet fattade

2009-12-08

Näringsutskottets protokoll 2009/10:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2009-12-03 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 11 och 12. 2 Information från Näringsdepartementet Kansliråden Sara Emanuelsson och Iris Heldt samt departementssekreterarna Maria Brogren,

2009-12-03

Näringsutskottets protokoll 2009/10:12

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-12-01 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet rörande Vattenfall AB Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information om Vattenfall AB. Härvid närvarade även kanslirådet Viktoria

2009-12-01

Näringsutskottets protokoll 2009/10:11

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-26 TID 09.30 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 10. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information a dels inför konkurrenskraftsrådets

2009-11-26

Näringsutskottets protokoll 2009/10:10

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-24 TID 11.00 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 9. 2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde

2009-11-24

Näringsutskottets protokoll 2009/10:9

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 8. 2 Information från Affärsverket svenska kraftnät Generaldirektör Mikael Odenberg, Affärsverket svenska kraftnät, informerade om Svenska

2009-11-17

Näringsutskottets protokoll 2009/10:8

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 7. 2 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:231 om konfliktlösning

2009-11-12

Näringsutskottets protokoll 2009/10:7

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-05 TID 09.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 6. 2 Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningscheferna Johan Hedelin och Charlotte Zachari, Konkurrensverket,

2009-11-05

Näringsutskottets protokoll 2009/10:6

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-10-22 TID 09.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 5. 2 Genomförande av tjänstedirektivet Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:187 om genomförandet av tjänstedirektivet

2009-10-22

Näringsutskottets protokoll 2009/10:5

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-20 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Information om förslag i proposition 2008/09:187 Rättssakkunnige Carl Scheutz och departementssekreterare Elisabeth Kristensson, Näringsdepartementet,

2009-10-20

Näringsutskottets protokoll 2009/10:4

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-15 TID 09.30 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Information från LO, TCO och SACO Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Göran Larsson, LO, och Lena Maier Söderberg, SACO, lämnade synpunkter

2009-10-15

Näringsutskottets protokoll 2009/10:3

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-13 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 1 och 2. 2 Regelförenklingsarbetet Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte motioner.

2009-10-13

Näringsutskottets protokoll 2009/10:2

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-16 TID 14.10 14.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Wieslander, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådets möte den 24 september. Härvid närvarade även politiskt

2009-09-16