Dokument & lagar (4 008 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:794 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:794 av John Widegren M Skyddsjakt på varg John Widegren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Viltskadecenters kriterier ska uppdateras eller för att Naturvårdsverket ska gå vidare med den rapport som överlämnades år 2015. Viltskadecenter utarbetade ett förslag till kriterier

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:794 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:791 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00274 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:791 av Saila Quicklund M Höjda kursavgifter för ordningsvakter Saila Quicklund har frågat mig vad min analys är av avgiftshöjningens konsekvenser på möjligheten att utbilda fler ordningsvakter och vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:791 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:789 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/00122/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:789 av John Widegren M Kunskapen om afrikansk svinpest John Widegren har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att upplysa och öka kunskapen om afrikansk svinpest och dess risker. Afrikansk svinpest ASF har

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:789 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:788 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/00271/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:788 av Johan Forssell M Gränspolisens resursbrist Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit under 2019 för att säkerhetsställa att gränspolisen kan genomföra sitt myndighetsuppdrag och ha kontroll över Sveriges

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:788 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:787 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju20 20 00 27 0/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:787 av Johan Pehrson L Brott mot knivlagen Johan Pehrson har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson när regeringen kommer att lägga fram förslag till skärpta minimistraff för brott mot knivlagen.

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Johan Pehrson (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:787 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:785 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/00275/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:785 av Lars Beckman M Hinder att ladda elbilen Lars Beckman har frågat miljö- och klimatministern om hon kommer att agera för att inkludera laddmöjligheter i samfälligheter utan omprövning av gemensamhetsanläggningen,

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:785 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 00242/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:782 av Anders Österberg S Explosioner i Kista och Husby Anders Österberg har frågat mig vad som görs åt det kriminella våldet på kort och lång sikt, framför allt med tanke på de sprängningar som sker. Jag är lika upprörd som

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:781 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/00300/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:781 av Camilla Waltersson Grönvall M Cancerläkemedel Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka nya nationella åtgärder jag avser att genomföra i syfte att öka patienters möjlighet till jämlik tillgång till cancerläkemedel

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:781 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:780 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/00273/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:780 av Camilla Waltersson Grönvall M Ojämlik vård för patienter med multipel skleros Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder som jag avser att genomföra i syfte att minska ojämlikheten i

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:780 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:779 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 00272 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:779 av Camilla Waltersson Grönvall M Ojämlik palliativ vård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta i syfte att minska ojämlikheten i den palliativa vården i Sverige. Som jag uppgett

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:779 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:777 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:777 av Marléne Lund Kopparklint M Förverkande och förstörande av vapenmagasin hos kriminella Marléne Lund Kopparklint M har frågat mig om jag menar att polisen idag, med gällande lagstiftning, inte förverkar och förstör föremål som exempelvis vapenmagasin som hittas i kriminella miljöer och som tydligt

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:777 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:776 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2019/20:776 av Helena Antoni M Ineffektiv klimatpolitik Helena Antoni har frågat mig varför jag väljer att lägga så mycket skattepengar på miljöinitiativ som inte sänker koldioxidutsläppen när det finns mer effektiva förslag att lägga pengarna på. Jag delar Helena Antonis syn att det behövs seriösa förslag

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:776 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:775 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/ 00099 Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:775 av Helena Antoni M Problem med export av miljöbilar Helena Antoni har frågat finansministern vilka åtgärder som ministern tänker vidta för att exporten av miljöbilar ska upphöra. Frågan har

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:775 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:771 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/00270/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:771 av Josefin Malmqvist M Kommuners underrättelseskyldighet Josefin Malmqvist har frågat mig varför jag inte verkat för att kommuners underrättelseskyldighet i relation till bidragsbrott ska göras ömsesidig, både avseende ekonomiskt

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Josefin Malmqvist (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:771 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:770 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/00103/Me Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:770 av Jörgen Berglund M Miljölagstiftningen och Sveriges säkerhet Jörgen Berglund har frågat försvarsministern om han tänker agera på något sätt för att komma till rätta med att miljöbalken i

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:770 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:767 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00186 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:767 av Lars Beckman M En brottsvåg i Gästrikland Lars Beckman har frågat mig hur jag säkerställer att polisen i Gävleborg får de resurser som krävs för att lösa den, enligt frågeställaren, akuta brottsvåg som sker i Gästrikland

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:767 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:764 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/00185/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:764 av Fredrik Lindahl SD Valsedelssystemet Fredrik Lindahl har frågat mig om regeringen avser att lämna förslag om en översyn av nuvarande valsedelssystem. Valens demokratiska legitimitet bygger i hög grad

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:764 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:763 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 00221/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:763 av Clara Aranda SD Anmälningsplikt efter suicid Clara Aranda har frågat mig hur regeringen avser att arbeta för att orsakerna till ett självmord grundligt utreds, och hur jag avser att verka för att säkerställa att tillsynen

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:763 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:762 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2020/ 00160/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:762 av Lars Püss M Professorsutnämningar Lars Püss har frågat mig om jag anser att det är rimligt att personer som är dömda för att ha utövat våld mot myndighet ska kunna få inneha en anställning

Svarsdatum: 2020-01-29 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:762 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 89 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:64

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:64 Tisdagen den 28 januari Kl. 13.0014.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor Anf. 1  MAJ KARLSSON VFru talman Vänsterpartiet har begärt en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor för att på en gemensam plattform hantera

2020-01-28

Riksdagens protokoll 2019/20:64 (pdf, 306 kB)