Dokument & lagar (14 259 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2020:15 utredningen, se dir. 2020:62

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Ju 2020:15 Beteckning Ju 2020:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-06-11

Kommittéberättelse Ju 2020:14 utredningen, se dir. 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Ju 2020:14 Beteckning Ju 2020:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64

2020-06-11

Kommittéberättelse Ju 2020:12 utredningen, se dir. 2020:54

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor Ju 2020:12 Beteckning Ju 2020:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-14 Direktiv för utredningen, se dir.

2020-05-14

Kommittéberättelse Ju 2020:11 utredningen, se dir. 2020:44

Skärpta regler för utvisning på grund av brott Ju 2020:11 Beteckning Ju 2020:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:44 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-04-30

Kommittéberättelse Ju 2020:10 utredningen, se dir. 2020:42

Fri hyressättning vid nyproduktion Ju 2020:10 Beteckning Ju 2020:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:42 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj

2020-04-23

Kommittéberättelse Ju 2020:09 utredningen, se dir. 2020:32

Trygghetsberedningen Ju 2020:09 Beteckning Ju 2020:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32 Lokal Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första

2020-03-26

Kommittéberättelse Ju 2020:08 utredningen, se dir. 2020:30

Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Ju 2020:08 Beteckning Ju 2020:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2020-03-26

Kommittéberättelse S 2020:08 utredningen, se dir. 2020:68

Utredningen om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd S 2020:08 Beteckning S 2020:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-17 Direktiv

2020-06-17

Kommittéberättelse Ju 2020:07 utredningen, se dir. 2020:23

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden Ju 2020:07 Beteckning Ju 2020:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:23 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-05

Kommittéberättelse S 2020:07 utredningen, se dir. 2020:59

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 S 2020:07 Beteckning S 2020:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:59 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-05-20

Kommittéberättelse Ju 2020:06 utredningen, se dir. 2020:19

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige Ju 2020:06 Beteckning Ju 2020:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:19 Lokal Utredningen

2020-02-27

Kommittéberättelse S 2020:06 utredningen, se dir. 2020:40

Utredningen om främjandet av ökad fysisk aktivitet S 2020:06 Beteckning S 2020:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:40 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-04-16

Kommittéberättelse Fi 2020:06 utredningen, se dir. 2020:53

En socialt hållbar bostadsförsörjning Fi 2020:06 Beteckning Fi 2020:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:53 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 8 november

2020-05-07

Kommittéberättelse Ju 2020:05 utredningen, se dir. 2020:8

Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare Ju 2020:05 Beteckning Ju 2020:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:8

2020-02-06

Kommittéberättelse S 2020:05 utredningen, se dir. 2020:39

Utredningen om genomförande av tillgänglighetsdirektivet S 2020:05 Beteckning S 2020:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-17 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:39 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-04-16

Kommittéberättelse Fi 2020:05 utredningen, se dir. 2020:38

Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg Fi 2020:05 Beteckning Fi 2020:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:38 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-04-16

Kommittéberättelse Ju 2020:04 kommittén, se dir. 2020:11

Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende Ju 2020:04 Beteckning Ju 2020:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2020:11 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2020-02-13

Kommittéberättelse Fi 2020:04 utredningen, se dir. 2020:20

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Fi 2020:04 Beteckning Fi 2020:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:20 Lokal Utredningen beräknas

2020-02-27

Kommittéberättelse U 2020:04 utredningen, se dir. 2020:52

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur U 2020:04 Beteckning U 2020:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-06-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:52 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-05-07

Kommittéberättelse S 2020:04 utredningen, se dir. 2020:31

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04 Beteckning S 2020:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31 Lokal Utredningen beräknas

2020-03-26