Dokument & lagar (466 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-11-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att inför resorna till USA

2016-11-08

Skatteutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-10-27 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2016-10-27

Skatteutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-25 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:7. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att finansminister Magdalena Andersson kommer till utskottets sammanträde

2016-10-25

Skatteutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-20 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:6. 2 Skattefrågor i budgetpropositionen SkU1y Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1

2016-10-20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-18 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. 2 Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SkU2y Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet

2016-10-18

Skatteutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-13 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Maria Strömkvist S särskilt välkommen till första sammanträdet med utskottet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. 2 Kanslimeddelanden Inkomna

2016-10-13

Skatteutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-09-29 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Jörgen Warborn M särskilt välkommen till dagens sammanträde. 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2016-09-29

Skatteutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-09-22 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:2. 2 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem SkU6 Utskottet behandlade proposition 2015/16:127 och motion. Utskottet justerade

2016-09-22

Skatteutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 DATUM 2016-09-20 TID 11.0011.40 11.4011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information och synpunkter på förändringar av förslaget om ett svenskt tonnagebeskattningssystem Denna beredningspunkt var offentlig Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet

2016-09-20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1 DATUM 2016-09-15 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Jörgen Hellman S och Jamal El-Haj S särskilt välkomna till dagens sammanträde. 1 Val av vice ordförande Jörgen Hellman S valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades

2016-09-15

Skatteutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-16 TID 8.458.50 9.0012.00 1 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem SkU22 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:127 och motion. Ärendet bordlades. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Vid protokollet Britt-Marie Asplind Rätt utdraget intygar: Britt-Marie

2016-06-16

Skatteutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2016-06-14

Skatteutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-06-09 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34 och 2015/16:35. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om EU-parlamentet

2016-06-09

Skatteutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-06-07 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning gemensamt med utrikesutskottet om politiken för global utveckling skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning.

2016-06-07

Skatteutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-05-24 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33. 2 Kanslimeddelanden Tf. kanslichef Peder Brynolf informerade om att mötet med kommissionär Moscovici den 2 juni eller

2016-05-24

Skatteutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-19 TID 10.00-10.45 10.55-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt

2016-05-19

Skatteutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om nästa sammanträde torsdagen den 19 maj 2016. 3 Mer film till fler en

2016-05-17

Skatteutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-05-12 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan.

2016-05-12

Skatteutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om sammanträdet den 12 maj 2016.

2016-05-10

Skatteutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-28 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Implementering av BEPS och förslag till direktiv mot skatteundandraganden Alexsandar Zuza, utredare IF Metall, informerade och svarade på frågor om implementering av BEPS och kommissionens

2016-04-28