Dokument & lagar (542 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2017-11-07

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utkast till rådsslutsatser om en ny EU-agenda för högre utbildning Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige

2017-10-26

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:05. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen

2017-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-19 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid sammanträdet. EU-överläggning enligt RO 7 kap. 12 om regeringens inspel till kommande

2017-10-19

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-17 TID 11:0011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid dagens sammanträde samt sammanträdet torsdagen den 26 oktober 2017. Justering av

2017-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-12 TID 10:0010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Politisk information i skolan UbU6 Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet

2017-10-12

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-28 TID 10:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Presentation av Riksrevisionens granskningsrapporter: Samisk utbildning dags för en omstart och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledaren Jens Pettersson,

2017-09-28

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:01 DATUM 2017-09-14 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till

2017-09-14

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:45

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45 DATUM 2017-06-15 TID 10:0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om undantag från kravet på lärarlegitimation Statssekreteraren Helene Öberg, ämnesråden Anna Gudmundsson och Per Eriksson och departementssekreteraren Kristina Lundström, samtliga från

2017-06-15

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:44

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44 DATUM 2017-06-13 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-information om processen för ett svenskt inspel om nästa ramprogram för forskning och innovation Statssekreteraren Karin Röding, politiskt sakkunnige Anders Lönn, departementssekreteraren Jenny

2017-06-13

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:43

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43 DATUM 2017-06-08 TID 10:0010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:42. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. En försöksverksamhet med branschskolor UbU21 Utskottet fortsatte

2017-06-08

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42 DATUM 2017-06-01 TID 10:0010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:41. En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor UbU23 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:143 och

2017-06-01

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:41

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41 DATUM 2017-05-30 TID 11:0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:40. Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2. En skyldighet att erbjuda lovskola UbU22

2017-05-30

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:40

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40 DATUM 2017-05-18 TID 10:0010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:39. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd UbU20 Utskottet

2017-05-18

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39 DATUM 2017-05-16 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om en rymdstrategi för Europa Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet

2017-05-16

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:38

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38 DATUM 2017-05-09 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:37. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. EU-dokument Kansliet informerade om EU-blad enligt bilaga 3. Kulturarvspolitik

2017-05-09

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-05-04 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om kommissionens förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande

2017-05-04

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36 DATUM 2017-05-02 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet Statsrådet Gustav Fridolin, politiskt sakkunnige David Holm Gatica, och departementssekreteraren Erik André, samtliga från Utbildningsdepartementet,

2017-05-02

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-04-27 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet Rättschefen Jonas Nordström och juristen Lina Abrahamsson, båda från Skolverket, informerade bl.a. om skollagens bestämmelser

2017-04-27

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-04-20 TID 09:0009:25 10:0011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken Utskottet

2017-04-20