Dokument & lagar (113 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2009/10:41

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM 2010-06-15 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 24 juni 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteHärvid

2010-06-15

Trafikutskottets protokoll 2009/10:40

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-08 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:39 från den 3 maj 2010. 2 Ny kollektivtrafiklag m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag

2010-06-08

Trafikutskottets protokoll 2009/10:39

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM 2010-06-03 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om ny postlagstiftning Lars G. Nordström, vd och koncernchef, Per Mossberg, kommunikationsdirektör, båda från Posten Norden AB, samt Mats Forsberg, vd, och Fredrik Bister, ekonomichef,

2010-06-03

Trafikutskottets protokoll 2009/10:38

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM 2010-05-25 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 31 maj 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteHärvid

2010-05-25

Trafikutskottets protokoll 2009/10:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-05-20 TID Kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Några körkorts- och fordonsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor. Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU22. Reservationer

2010-05-20

Trafikutskottets protokoll 2009/10:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-05-18 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:35 från den 6 maj 2010. 2 Tillgängliga elektroniska kommunikationer Utskottet överlämnade till konstitutionsutskottet proposition

2010-05-18

Trafikutskottets protokoll 2009/10:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-05-06 TID Kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010. 2 Några körkorts- och fordonsfrågor Utskottet behandlade proposition 2009/10:198 Några körkorts- och

2010-05-06

Trafikutskottets protokoll 2009/10:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-04-29 TID Kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:32 från den 22 april 2010 och protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010. 2 Tillgängliga elektroniska kommunikationer Utskottet

2010-04-29

Trafikutskottets protokoll 2009/10:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-04-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg, rättschef Lennart Renbjer, ämnesråd Per Björklund och departementsråd Hans Brändström informerade utskottet om regeringens

2010-04-27

Trafikutskottets protokoll 2009/10:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-04-22 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet Gröna korridorer Jerker Sjögren, samordnare, och Stefan Back, ledamot, båda från Logistikforum, informerade om samarbetsprojektet Gröna korridorer. 2 Protokollsjustering

2010-04-22

Trafikutskottets protokoll 2009/10:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-04-20 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från näringsdepartementet Departementssekreterare Ulf Andersson och rättssakkunnig Paul Sjögren från Näringsdepartementet informerade om proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag.

2010-04-20

Trafikutskottets protokoll 2009/10:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-04-13 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:28 från den 6 april 2010. 2 Subsidiaritetsprövning KOM201065 justering Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till

2010-04-13

Trafikutskottets protokoll 2009/10:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-04-08 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentligt seminarium Utskottet inhämtade information om höghastighetstrafik på järnväg. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2

2010-04-08

Trafikutskottets protokoll 2009/10:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-04-06 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet eldrivna godstransporter på väg Utskottet beslutade att forskningssekreterare Helen Limén vid riksdagens utredningstjänst får närvara under informationspunkten. Professor

2010-04-06

Trafikutskottets protokoll 2009/10:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-25 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:26 från den 18 mars 2010. 2 Cykelfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om cykelfrågor. Utskottet justerade betänkande

2010-03-25

Trafikutskottets protokoll 2009/10:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-03-18 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby och handläggare Carolina Malmerius, Post-och telestyrelsen, informerade utskottet om myndighetens verksamhet och aktuella

2010-03-18

Trafikutskottets protokoll 2009/10:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM 2010-03-16 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:23 från den 4 mars 2010 och protokoll 2009/10:24 från den 9 mars 2010. 2 Vägverkets vägunderhåll Utskottet fortsatte behandlingen

2010-03-16

Trafikutskottets protokoll 2009/10:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU 2020 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande över Kommissionens arbetsdokument Samråd och framtidsstrategin EU 2020 KOM2009647 slutlig samt över kommissionens kommande meddelande rörande

2010-03-09

Trafikutskottets protokoll 2009/10:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:22 från den 2 mars 2010. 2 Vissa trafiksäkerhetsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa trafiksäkerhetsfrågor.

2010-03-04

Trafikutskottets protokoll 2009/10:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-02 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 11-12 mars 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteH

2010-03-02