Dokument & lagar (390 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM Tisdagen den 22 oktober 2013 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Arbetsförmedlingen Tf generaldirektören Clas Olsson, med medarbetare, informerade bl.a. om arbetsmarknadsläget, Arbetsförmedlingens fokusområden

2013-10-22

Trafikutskottets protokoll 2013/14:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-15 TID Kl.11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från PTS om postfrågor Avdelningschef Sten Selander och enhetschef Lars Forslund från PTS informerade om postfrågor och grundläggande betaltjänster. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-10-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM Tisdagen den 15 oktober 2013 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Rådsslutsatser om institutionella mekanismer för jämställdhetsarbetet Utskottet överlade med regeringen, företrädd av jämställdhetsminister Maria Arnholm, Utbildningsdepartementet,

2013-10-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM Torsdagen den 3 oktober 2013 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Jessica Polfjärd till ny ordförande i utskottet. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 2. Information

2013-10-03

Trafikutskottets protokoll 2013/14:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID Kl.11.00 11.20 11.40 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information inför transportrådsmötet den 10 oktober 2013 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade om transportrådsmötet

2013-10-01

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM Torsdagen den 26 september 2013 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Europeiska globaliseringsfonden Utskottet överlade med regeringen, företrädd av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet, om

2013-09-26

Trafikutskottets protokoll 2013/14:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID Kl.10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om övergången till den nya digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén och verksamhetskontakt Fia Michelsson informerade om den stundande övergången. 2 Välkomsthälsning

2013-09-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM Tisdagen den 4 mars 2013 TID 11.0011.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Information från Folkbildningsförbundet Ordföranden Annika Nilsson informerade om Folkbildningsförbundets verksamhet. 2. Justering av protokoll Utskottet justerade

2013-03-04

Trafikutskottets protokoll 2009/10:41

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM 2010-06-15 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 24 juni 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteHärvid

2010-06-15

Trafikutskottets protokoll 2009/10:40

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM 2010-06-08 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:39 från den 3 maj 2010. 2 Ny kollektivtrafiklag m.m. Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag

2010-06-08

Trafikutskottets protokoll 2009/10:39

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM 2010-06-03 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om ny postlagstiftning Lars G. Nordström, vd och koncernchef, Per Mossberg, kommunikationsdirektör, båda från Posten Norden AB, samt Mats Forsberg, vd, och Fredrik Bister, ekonomichef,

2010-06-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:35

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Arbetsförmedlingen Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck, chefen för

2010-06-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:34

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Tisdagen den 1 juni 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen om sysselsättningsriktlinjerna inom EU 2020 Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård åtföljd av politiskt sakkunniga

2010-06-01

Trafikutskottets protokoll 2009/10:38

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM 2010-05-25 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 31 maj 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteHärvid

2010-05-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:33

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM Tisdagen den 25 maj 2010 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att planeringen av utskottets sista sammanträden pågår. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 a Justering

2010-05-25

Trafikutskottets protokoll 2009/10:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM 2010-05-20 TID Kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Några körkorts- och fordonsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor. Utskottet justerade förslag till betänkande 2009/10:TU22. Reservationer

2010-05-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:32

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM Torsdagen den 20 maj 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om att lämna yttrande till JuU över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM2010 171 Utskottet beslutade att avstå från att

2010-05-20

Trafikutskottets protokoll 2009/10:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM 2010-05-18 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:35 från den 6 maj 2010. 2 Tillgängliga elektroniska kommunikationer Utskottet överlämnade till konstitutionsutskottet proposition

2010-05-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:31

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 18 maj 2010 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 a EU-information från regeringen, Sysselsättningsriktlinjer Före sammanträdet hade Regeringskansliet under hand meddelat att man utgått från att dagens möte skulle avse överläggning

2010-05-18

Trafikutskottets protokoll 2009/10:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM 2010-05-06 TID Kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010. 2 Några körkorts- och fordonsfrågor Utskottet behandlade proposition 2009/10:198 Några körkorts- och

2010-05-06