Dokument & lagar (87 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:42 DATUM 2015-09-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, och Linn Norrbäck, C-kansliet, får närvara under punkten 2 och 3. 2 Extra miljöråd 18 september 2015

2015-09-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41 DATUM 2015-08-24 TID 13.0014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, och Emelie Nilsson, MP-kansliet, får närvara under punkten 2. 2 Information om avslutat lettiskt och

2015-08-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 2015-06-23 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nya suppleanter Ordföranden hälsade Emma Wallrup V och Larry Söder KD välkomna till sitt första sammanträde som suppleanter i utskottet. 2 Överläggning Utskottet överlade

2015-06-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 2015-06-11 TID 08.00 10.00 ajournering 09.40 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Miljöråd 15 juni 2015 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med klimat- och miljöminister Åsa Romson, Miljö- och energidepartementet, om

2015-06-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 DATUM 2015-06-04 TID 10.00 12.00 ajournering 11.20 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Peter Ekelund, V-kansliet, får närvara under punkt 2 och 4 och att Emelie Nilsson, MP-kansliet, får närvara

2015-06-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-06-02 TID 11.00 11.08 11.15 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Utskottet beslutade att till vice ordförande välja Kristina Yngwe C2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:36.

2015-06-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-05-26 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35. 2 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1829/2003 vad gäller

2015-05-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-05-19 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:34. 2 Klimatpolitik m.m. MJU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:81 och motioner. Utskottet

2015-05-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-05-07 TID 08.00 09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant i utskottet Ordföranden hälsade Lars-Axell Nordell KD välkommen till sitt första sammanträde som suppleant i utskottet. 2 Jordbruks- och fiskeråd 11 maj 2015

2015-05-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-04-28 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Klimatpolitik m.m. MJU13 Utskottet behandlade proposition 2014/15:81 och motioner. Ärendet bordlades. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:31

2015-04-28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-23 TID 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges kommuner och landsting, SKL Information om bl.a. arbetet med åtgärdsplaner enligt vattendirektivet, strandskydd, riksintressen, dricksvatten och

2015-04-23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-04-21 TID 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:29 och 30. 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Naturvård

2015-04-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-04-16 TID 08.00 08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 20 april 2015 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 20 april 2015. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-04-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-04-14 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Naturvård och biologisk mångfald. Ärendet bordlades. 2 Verksamheten i Europeiska unionen

2015-04-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-04-09 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, Johanna Hornberger, M-kansliet, Linn Norrbäck, C-kansliet samt Isak Engkvist, C-kansliet, fick närvara

2015-04-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-19 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:24, 25 och 26 2 Jakt och viltvård MJU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård.

2015-03-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-17 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet behandlade motioner om naturvård och biologisk mångfald. Ärendet bordlades. 2 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum

2015-03-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-12 TID 08.00 09:30 ajournering 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 16 mars 2015 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 16 mars 2015. 2 Justering

2015-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Sveaskog Sveaskog uppvaktade utskottet om skogens roll i det klimatpolitiska ramverket, energikommissionen, miljömålsarbetet samt i det nationella skogsprogrammet.

2015-03-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-05 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:21 och 22. 2 Jakt och viltvård MJU9 Utskottet behandlade motioner om jakt och viltvård. Utskottet beslutade

2015-03-05