Dokument & lagar (18 träffar)

Yttrande 1992/93:SfU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1992/93:SfU6y Forskning för kunskap och framsteg Till socialutskottet Socialutskottet har den 25 mars 1993 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att senast den 15 april yttra sig över proposition 1992/93:170

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SfU6 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1992/93:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1992/93:SfU5y Husläkare m.m. Till socialutskottet Socialutskottet har den 25 mars 1993 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att senast den 15 april yttra sig över proposition 1992/93:160 om husläkare m.m.

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SfU5 (pdf, 222 kB)

Yttrande 1992/93:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1992/93:SfU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SfU4 (pdf, 836 kB)

Yttrande 1992/93:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1992/93:SfU3y Stöd och service till vissa funktionshindrade Till socialutskottet Socialutskottet har den 16 mars 1993 beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:159

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SfU3 (pdf, 308 kB)

Yttrande 1992/93:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1992/93:SfU2y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 SfU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 berett bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SfU2 (pdf, 176 kB)

Yttrande 1992/93:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1992/93:SfUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Till EES-utskottet Inledning EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfålle att avge yttrande över dels proposition 1991/92:170

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SfU1 (pdf, 355 kB)

Yttrande 1992/93:LU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LU7y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april beslutat att bereda samtliga utskott tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU7 (pdf, 141 kB)

Yttrande 1992/93:LU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LU6y Indrivningslag m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 april 1993 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:198 om indrivning av statliga fordringar m.m. Propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU6 (pdf, 280 kB)

Yttrande 1992/93:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LU5y Instansordningen i utsökningsmål m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 20 april 1993 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:216 om prövningstillstånd i hovrätt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU5 (pdf, 263 kB)

Yttrande 1992/93:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LU4y Individuellt pensionssparande Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 20 april 1993 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:187 om individuellt pensionssparande och de

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU4 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1992/93:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LU3y Marknadsdomstolens sammansättning m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 november 1992 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:56 om en ny konkurrenslagstiftning

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU3 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1992/93:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LU2y Skuldsanering och ett allmänhetens bankombud Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 november 1992 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över motion 1992/93:Fi35, såvitt motionen berör lagutskottets

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU2 (pdf, 305 kB)

Yttrande 1992/93:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1992/93:LUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Till EES-utskottet EES-ulskottet har berett samtliga utskott tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES jämte motioner

1992-12-31

Yttrande 1992/93:LU1 (pdf, 875 kB)

Yttrande 1992/93:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU5y Forskning i frontlinjen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 mars 1993 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:171 Forskning i frontlinjen jämte motion 1992/93:Ub94

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU5 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1992/93:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU4y Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 23 mars 1993 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU4 (pdf, 347 kB)

Yttrande 1992/93:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1992/93 FiU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 10 december 1992 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över regeringens redogörelse

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU3 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1992/93:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU2y Överföring av ärenden rörande kreditväsendet till finansutskottet  1992/93 FiU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 1 december 1992 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över en

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU2 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1992/93:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 FiUly Till EES-utskottet Riksdagens EES-utskott har den 5 maj 1992 berett övriga utskott tillSlle att avge yttrande över dels proposition 1991/92:170 om Europeiska

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU1 (pdf, 539 kB)