Dokument & lagar (531 träffar)

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev båda SD med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga målet för Finansinspektionens makrotillsynsuppdrag och


Utskottsberedning: 2018/19:FiU12

Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1297 av Ellen Juntti M Utvisa utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvisa fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M) (pdf, 56 kB)

Motion 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring Nuvarande regering har vid åtskilliga tillfällen utlovat ett vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Näringspolitik i ett Europaperspektiv Socialdemokratin vill använda en aktiv näringspolitik för att åter få fart


Utskottsberedning: --1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi120 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Inledning och sammanfattning Sverige befinner sig i en ekonomisk depression med sjunkande produktion och sysselsättning


Utskottsberedning: ----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi119 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi119 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Länsvägar Regeringen föreslår att länsstyrelserna av arbetsmarknadsskäl får disponera 2,4 miljarder kronor i extra trafikanslag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi118 av Karin Israelsson och Rosa Östh (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi118 av Karin Israelsson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition En god och uthållig tillväxt är en viktig förutsättning för att skapa nya resurser för en aktiv fördelningspolitik.


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi117 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi117 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitik 1. Inledning Arbetslösheten i Sverige ligger på en dramatiskt hög nivå. Vid varje tillfälle hittills


Utskottsberedning: -----------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi116 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi116 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning I motionen föreslår Vänsterpartiet att grundavdraget slopas för högre inkomster. Vänsterpartiet föreslår


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi115 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi115 av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Åtgärder mot ekonomisk brottslighet Under allmänna motionstiden i januari 1993 krävde vi i motion 1992/93:Ju223 krafttag mot den ekonomiska


Utskottsberedning: ----1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi114 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi114 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Bankkrisen Vänsterpartiet har i ett flertal motioner varnat för utvecklingen i bankerna och lagt fram konkreta förslag där de viktigaste


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi113 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi113 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Arbetslösheten i kommunerna Kommuner och landsting minskade sin sysselsättning med ca 23 000 anställda 1992. Regeringen räknar med


Utskottsberedning: ----1992/93:FiU29
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi112 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi112 av Inga-Britt Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Använd resurserna i statens verksamhet bättre Det är en dyster redovisning av personalkonsekvenser av strukturförändringar


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi111 av Jan Andersson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi111 av Jan Andersson s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Förslag till ny konstruktion av utbildningsbidraget I kompletteringspropositionen föreslår regeringen att utbildningsbidraget


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi110 av Johan Brohult (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi110 av Johan Brohult med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Offentlig verksamhet måste konkurrensutsättas om målen om effektivitet och valfrihet skall förverkligas. Sjukvården utgör inget


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi109 av Göran Persson och Göran Magnusson (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi109 av Göran Persson och Göran Magnusson s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Byggsektorn har drabbats mycket hårt av den djupa konjunkturnedgången. De samlade bygginvesteringarna har


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi108 av Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi108 av Siw Persson fp med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I den reviderade finansplanen föreslås fortsatt stora satsningar för att bekämpa arbetslösheten. Det är enligt min uppfattning


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi107 av Bo G Jenevall och Peter Kling (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi107 av Bo G Jenevall och Peter Kling nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Bostadspolitik Bakgrund Alla former av subventioner snedvrider och skapar problem. De olika system av bostadssubventioner


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi106 av Lars Ulander m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi106 av Lars Ulander m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Sveriges ekonomi befinner sig i en svår situation. Produktionen minskar, de statliga finanserna visar allt större underskott


Utskottsberedning: --1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi105 av Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi105 av Sven-Olof Petersson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Fastighetsregistret består enligt gällande författningar av ett skrivet register och en karta. Arbetet med att föra över


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation