Dokument & lagar (45 175 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1511 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1511 av Nina Lundström L USA och de mänskliga rättigheterna Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i Sverige och inom ramen för EU:s gemensamma utrikespolitik vad gäller det gemensamma intresset för USA, EU och Sverige

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1511 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1509 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:1509 av Angelica Lundberg SD Konsumtionslån Angelica Lundberg har frågat mig hur jag ska agera för att förbättra regleringar på konsumtionslånemarknaden så att inte fler låntagare hamnar i en orimlig skuldfälla. Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att förbättra konsumentskyddet

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1509 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1508 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02637/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1508 av Ingemar Kihlström KD Utökade befogenheter för Tullverket Ingemar Kihlström har frågat mig när riksdagen kommer att få en proposition med förslag om att ge Tullverket utökade befogenheter, och vilka utökade befogenheter

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Ingemar Kihlström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1508 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1507 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/02204/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1507 av Ali Esbati V Arbetskraftsinvandrares situation under coronapandemin Ali Esbati har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser vidta skyndsamma åtgärder inom sitt ansvarsområde för att de arbetskraftsinvandrare som befinner sig i Sverige ska värnas mot oproportionerliga

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Ali Esbati (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1507 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1506 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02809 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1506 av Håkan Svenneling V Den ökade skuldkrisen Håkan Svenneling har frågat utrikesministern om ministern avser att ta några initiativ för att Sverige ska agera för att minska länders skuldsättning och stoppa skuldfällan. Arbetet

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1506 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1504 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1504 av Hans Wallmark M Kinas agerande i Hongkong Hans Wallmark har frågat mig hur jag avser gå vidare med att förmå EU att tydligt markera mot Folkrepubliken Kina att agerandet mot Hongkong inte är tolerabelt och att detta innebär att relationerna

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1504 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1503 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2020/01294/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1503 av Hans Rothenberg M Ökande svensk ungdomsarbetslöshet Hans Rothenberg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att den svenska arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1503 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1500 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/02139/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1500 av Emma Hult MP Barnkonventionens tillämpning i asylärenden Emma Hult MP har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen tänker vidta för att säkra att barnkonventionen tillämpas i asylärenden. Att hänsyn ska tas till barnets bästa i juridiska sammanhang där

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Emma Hult (MP)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1500 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1477 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:1477 av David Josefsson M Stöd till handels-och servicesektorn David Josefsson har frågat mig om jag anser att stödet för korttidsarbete är ett ändamålsenligt stöd för krisande företag i handels- och servicesektorn och om jag och regeringen kommer att vidta kompletterande åtgärder för att hjälpa handels-

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1477 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1472 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/01542/BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1472 av Lars Hjälmered M Gotlands näringsliv Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att underlätta för Gotlands näringsidkare under coronakrisen samt för att företagen ska kunna återhämta sig när

Svarsdatum: 2020-06-17 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1472 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

EU-nämndens dokument 2019/20:58

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2019/20:58 Telefonsammanträde DATUM 2020-06-17 TID 10.07 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. 1 Miljö Statssekreterarna Gunvor Ericson och Eva Svedling m.fl. från Miljödepartementet

2020-06-17

EU-nämndens dokument 2019/20:58 (docx, 55 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:47

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:47 DATUM 2020-06-16 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 Medgivande att vara uppkopplade via videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anders Åkesson CAnna-Caren Sätherberg SJimmy

2020-06-16

Trafikutskottets protokoll 2019/20:47 (docx, 28 kB)

Socialutskottets protokoll 2019/20:57

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:57 DATUM 2020-06-16 TID 09.4009.45 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen SoU25 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:172 och motion. Utskottet justerade

2020-06-16

Socialutskottets protokoll 2019/20:57 (docx, 52 kB)

Näringsutskottets protokoll 2019/20:44

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44 DATUM 2020-06-16 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling Utskottet överlade med statsrådet Anna Hallberg, åtföljd

2020-06-16

Näringsutskottets protokoll 2019/20:44 (docx, 48 kB)

Näringsutskottets protokoll 2019/20:43

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:43 DATUM 2020-06-16 TID 09.0009.11 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER VIDEOLÄNK Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande att vara uppkopplade per videolänk: Mattias Jonsson SMonica Haider SHelena

2020-06-16

Näringsutskottets protokoll 2019/20:43 (docx, 41 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:56

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:56 DATUM 2020-06-16 TID 11.0011.28 11.4511.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per videolänk Utskottet beslutade att tillåta följande ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per videolänk

2020-06-16

Justitieutskottets protokoll 2019/20:38

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:38 DATUM 2020-06-16 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Petter

2020-06-16

Justitieutskottets protokoll 2019/20:38 (docx, 52 kB)

Justitieutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37 DATUM 2020-06-16 TID 09.50-09.55 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering JuU43 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar

2020-06-16

Justitieutskottets protokoll 2019/20:37 (docx, 53 kB) Justitieutskottets protokoll 2019/20:37 (pdf, 168 kB)

Finansutskottets protokoll 2019/20:61

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2019/20:61 Datum 2020-06-16 Tid kl. 09.00-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om den kommande fleråriga budgetramen MFF Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson informerade utskottet och svarade på frågor om EU:s fleråriga budgetram

2020-06-16

Finansutskottets protokoll 2019/20:61 (docx, 55 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34 DATUM 2020-06-16 TID 09.1510.41 NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE PER TELEFON Se bilaga 1 1 Medgivande att vara uppkopplad per telefon Utskottet beslutade att tillåta Anna Johansson SSaila Quicklund MMagnus Persson SDJohan Andersson SSofia Damm

2020-06-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:34 (docx, 601 kB)