Dokument & lagar (616 träffar)

Motion 2013/14:A12 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A12 av Mattias Karlsson SD med anledning av skr. 2013/14:199 Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om instegsjobben. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:A12 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 43 kB)

Motion 2013/14:A11 av Agneta Luttropp och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A11 av Agneta Luttropp och Mehmet Kaplan MP med anledning av prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till 2 kap. 12 c 3 diskrimineringslagen om att förbudet mot diskriminering


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A11 av Agneta Luttropp och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A7 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A7 av Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. SD446 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utökad och obligatorisk samhällsorientering. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A7 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A4 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A4 av Mattias Karlsson SD med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta och kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A4 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren C Akutinsatser vid kraftig ökning av kommuners flyktingmottagande C454 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att säkerställa solidariteten även vid särskilda toppar i flyktingmottagandet


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A408 av Kerstin Lundgren (C) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:A407 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A407 av Mattias Karlsson SD Ändring i diskrimineringslagen SD457 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att diskrimineringslagen ska tydliggöra rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet men inte oavsett agerande.


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A407 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A406 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A406 av Mattias Karlsson SD Avveckling av ofrivilliga delade turer inom offentlig sektor SD138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast möjligt återkommer med förslag om hur systemet med ofrivilliga delade turer inom offentlig sektor ska kunna avvecklas. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A406 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A404 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A404 av Mattias Karlsson SD Krav på dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser SD271 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstadgat krav på systematisk dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser.


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A404 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden SD274 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden genom


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Alla arbetstagares rätt till fackligt skydd SD276 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla arbetstagare ska erbjudas fackligt skydd. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A401 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A401 av Mattias Karlsson SD Arbetsgivarrepresentant vid utstationering SD279 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontaktpersonen för utstationerade företag ska ha rättskapacitet att ingå kollektivavtal. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A401 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A400 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A400 av Mattias Karlsson SD Utvidgad samhällsorientering SD278 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om målgruppens omfattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällsorientering


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A400 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. M Stärkt företagshälsovård för bättre arbetsmiljö M1860 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för ett fortsatt stöd av företagshälsovården i syfte


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist M Översyn av turordningsreglerna i LAS M1392 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av turordningsreglerna. Motivering Finanskrisen har satt sina tydliga spår i flera av de europeiska


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A267 av Stefan Svanström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:A267 av Stefan Svanström KD Skam istället för heder KD518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda begreppet skam i stället för heder i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen beskriver


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A267 av Stefan Svanström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen S4083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin S Ledarhundar ett levande hjälpmedel S19143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för synskadades ledarhundar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. MP Sveriges ansvar för flyktingmottagandet MP2108 Sammanfattning Sveriges flyktingmottagande är ett nationellt åtagande. För att mottagandet ska bli så bra som möjligt för dem som tvingats fly från sina hemländer krävs att alla Sveriges kommuner tar sitt ansvar


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. S Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen S4238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 94 kB)

Motion 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. MP Antiziganism MP2102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende sannings- och försoningskommission om såväl nutida som historisk antiziganism. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:KU24 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 74 kB)