Dokument & lagar (103 träffar)

Motion 2013/14:A13 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A13 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:199 Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända S13007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kollektivavtal vid nystartsjobb. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A13 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:A10 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A10 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering S13006 Sammanfattning Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen 2008:567Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A10 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2013/14:A9 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:A9 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering V054 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förslag till en förbättrad lagstiftning snarast bör


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:A9 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2013/14:A6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:A6 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. V037 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i 9 lagen 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:A6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa konkreta förbättringar för att möjliggöra


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete S13004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny och aktiv politik med tidiga insatser för unga arbetslösa.


Utskottsberedning: 2013/14:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S Ett rättfärdigt Sverige S23001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6 Se över regelverket kring F-skatten 6 Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7 Tillämpa


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU27 2013/14:SfU6 2013/14:SkU19 2013/14:SkU20 2013/14:TU14 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 110 kB)

Motion 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning S17001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU5 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 133 kB)

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 282 kB)

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställningen i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU7 2013/14:FiU1 2013/14:JuU1 2013/14:SfU1 2013/14:SfU6 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 39 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 353 kB)

Motion 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. SD Jämställdhet SD137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genuspedagogik.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvotering och positiv särbehandling


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 76 kB)

Motion 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet MP1033 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:A397 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv MP1034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S13002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:CU8 2013/14:FiU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. MP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg MP1029 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att den politiska inriktningen under utgiftsområdet 9 behöver bygga mer på förebyggande och hälsofrämjande principer än vad den gör idag. Genom att


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 164 kB)

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. V Delaktighet för personer med funktionsnedsättning V209 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 5 4 Tillgänglighet 6 4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 7 4.2 Krav på tillgänglighet


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:FiU3 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:SoU19 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 154 kB)

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V284 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 115 kB)

Motion 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism MP2101 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Hur skolan kan bidra till minskad främlingsfientlighet i samhället 6 4.1 Framgångsrika lokala insatser mot främlingsfientlighet 6


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU2 2013/14:AU8 2013/14:JuU1 2013/14:KU14 2013/14:KU19 2013/14:KU24 2013/14:KU26 2013/14:KU34 2013/14:SfU17 2013/14:UbU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 148 kB)

Motion 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. MP Kriminalvård för minskad brottslighet utan hårdare straff Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Ett uppdrag om egen försörjning 3 Barn till dömda 4 Kraftfulla förbättringar för unga i arrest och häkten 5


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:JuU1 2013/14:JuU15 2013/14:JuU17 2013/14:JuU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2013/14:A301 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:A301 av Christina Höj Larsen m.fl. V Inkludering och antidiskriminering V286 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Bra skola för alla barn 4 4.1 Öppen skola 4 4.2 Mer resurser till studiehandledning på modersmål 4 4.3 Gratis frukost för elever i grundskolan 5


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU2 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:A301 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 102 kB)