Dokument & lagar (863 träffar)

Motion 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. M Stärkt företagshälsovård för bättre arbetsmiljö M1860 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för ett fortsatt stöd av företagshälsovården i syfte


Utskottsberedning: 2013/14:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. MP Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv MP1034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt denna motion. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 92 kB)

Motion 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist M Översyn av turordningsreglerna i LAS M1392 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av turordningsreglerna. Motivering Finanskrisen har satt sina tydliga spår i flera av de europeiska


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S13002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:CU8 2013/14:FiU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2013/14:A267 av Stefan Svanström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:A267 av Stefan Svanström KD Skam istället för heder KD518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda begreppet skam i stället för heder i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen beskriver


Utskottsberedning: 2013/14:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A267 av Stefan Svanström (KD) (doc, 55 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM Torsdagen den 3 oktober 2013 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Val av ny ordförande På förslag av Maria Plass valdes Jessica Polfjärd till ny ordförande i utskottet. Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 2. Information

2013-10-03

Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Hbt och världen S4083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SfU6 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU15 2013/14:UU2 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 75 kB)

Motion 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. MP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg MP1029 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna anser att den politiska inriktningen under utgiftsområdet 9 behöver bygga mer på förebyggande och hälsofrämjande principer än vad den gör idag. Genom att


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:So602 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 164 kB)

Motion 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin S Ledarhundar ett levande hjälpmedel S19143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet för synskadades ledarhundar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:So491 av Roza Güclü Hedin (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. V Delaktighet för personer med funktionsnedsättning V209 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 5 4 Tillgänglighet 6 4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 7 4.2 Krav på tillgänglighet


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:FiU3 2013/14:SoU1 2013/14:SoU12 2013/14:SoU19 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 154 kB)

Motion 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. MP Sveriges ansvar för flyktingmottagandet MP2108 Sammanfattning Sveriges flyktingmottagande är ett nationellt åtagande. För att mottagandet ska bli så bra som möjligt för dem som tvingats fly från sina hemländer krävs att alla Sveriges kommuner tar sitt ansvar


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2013/14:Sf389 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. V Flyktingmottagande V284 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Asyltiden 5 4.1 Bortre gräns i asylprocessen 5 4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5 4.3 Introduktion och svenskundervisning från första dagen 6


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:SfU2 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2013/14:Sf268 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 115 kB)

Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. S Jobb och framtidstro i Stockholmsregionen S4238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:UbU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 94 kB)

Motion 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP Politik för minskad främlingsfientlighet och rasism MP2101 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Hur skolan kan bidra till minskad främlingsfientlighet i samhället 6 4.1 Framgångsrika lokala insatser mot främlingsfientlighet 6


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU2 2013/14:AU8 2013/14:JuU1 2013/14:KU14 2013/14:KU19 2013/14:KU24 2013/14:KU26 2013/14:KU34 2013/14:SfU17 2013/14:UbU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 148 kB)

Motion 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. MP Antiziganism MP2102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en oberoende sannings- och försoningskommission om såväl nutida som historisk antiziganism. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:KU24 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2013/14:K363 av Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K363 av Matilda Ernkrans S Lagstadgad ledighet för förtroendeuppdrag S18194 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstadgad rätt till ledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan. Motivering Vid årsskiftet


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:K363 av Matilda Ernkrans (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. MP Kriminalvård för minskad brottslighet utan hårdare straff Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Ett uppdrag om egen försörjning 3 Barn till dömda 4 Kraftfulla förbättringar för unga i arrest och häkten 5


Utskottsberedning: 2013/14:AU6 2013/14:JuU1 2013/14:JuU15 2013/14:JuU17 2013/14:JuU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. MP Fler unga in på arbetsmarknaden MP1002 1 Aktiva åtgärder för fler unga in på arbetsmarknaden Miljöpartiet de gröna vill att alla unga ska ha samma livschanser och förutsättningar att forma egna, självständiga liv, komma in på arbetsmarknaden, kunna leva


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3 2013/14:KrU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:UbU1 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 152 kB)

Motion 2013/14:A396 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A396 av Tina Ehn m.fl. MP Anpassad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning MP1604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning som undersöker möjligheter till riktad arbetsanpassad rehabilitering


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:A396 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:A393 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A393 av Olle Thorell m.fl. S Heltid norm på hela arbetsmarknaden S18051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om heltid. Motivering Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande kvinnor


Utskottsberedning: 2013/14:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A393 av Olle Thorell m.fl. (S) (doc, 56 kB)