Dokument & lagar (863 träffar)

Motion 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. MP För hela orten Politik för upprustning och hållbarhet i miljonprogramsområden MP1004 1 Sammanfattning Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och byggpolitik som bedrevs under perioden 19641975 i Sverige då cirka 1 000 000 lägenheter


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU9 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU9 2013/14:FiU25 2013/14:FiU3 2013/14:FöU4 2013/14:JuU1 2013/14:KrU1 2013/14:NU12 2013/14:SfU1 2013/14:SkU16 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU18 2013/14:TU1 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:UbU10 2013/14:UbU11 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 38 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 163 kB)

Motion 2013/14:A395 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A395 av Tina Ehn m.fl. MP Ledarhundar och tillgänglighet MP1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpt lagstiftning när det gäller diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, i detta fall för synskadade


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A395 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Om jobb och framtidstro till Sveriges unga S18091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om unga människors behov av fler jobb och bättre villkor på arbetsmarknaden. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:A383 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A383 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic S Skydd för småföretagare S25024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att få fler att våga starta nya företag. Motivering Sverige behöver fler


Utskottsberedning: 2013/14:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A383 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A382 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A382 av Lena Sommestad m.fl. S Arbetsmarknadsutbildning för unga som matchar arbetsmarknadens behov av arbetskraft S18112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att ungdomar får arbetsmarknadsutbildning


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A382 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:A368 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A368 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam S Förbud att i anställningsintervju fråga om planerade barn S18023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud för arbetsgivare att i anställningsintervju ställa frågor


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A368 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:A366 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A366 av Thomas Strand m.fl. S Kvalificerad praktik eller traineeplatser för nyexaminerade akademiker S18088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalificerad praktik eller traineeplatser för nyexaminerade akademiker.


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A366 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A364 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A364 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Avveckling av stadsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund SD141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att senast i statsbudgeten för 2015 avveckla statsbidraget


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A364 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A360 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A360 av Mattias Karlsson m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv SD114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A360 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 84 kB)

Motion 2013/14:A359 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A359 av Mattias Karlsson m.fl. SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet SD113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för


Utskottsberedning: 2013/14:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A359 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:A353 av Mattias Karlsson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:A353 av Mattias Karlsson och David Lång SD Intensifierat arbete mot svenskfientlighet SD339 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:A353 av Mattias Karlsson och David Lång (SD) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:A352 av Thomas Strand och Louise Malmström (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A352 av Thomas Strand och Louise Malmström S Folkbildningen kan ytterligare engageras i kampen mot den höga arbetslösheten S18178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkhögskolors och studieförbunds möjligheter


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A352 av Thomas Strand och Louise Malmström (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A344 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A344 av Christer Adelsbo m.fl. S Sociala företag för matchning till jobb vid tillväxtsatsningar S25064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda sociala företag vid matchning till jobb vid tillväxtsatsningar.


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A344 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A343 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A343 av Christer Adelsbo m.fl. S Bättre möjligheter för långtidsarbetslösa att bli företagare S25067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för långtidsarbetslösa,


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A343 av Christer Adelsbo m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A340 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A340 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist S Kollektivavtal vid stöd i samband med anställningar S18049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kollektivavtal för att betala ut samhällsstöd vid anställningar. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A340 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A337 av Leif Pettersson och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A337 av Leif Pettersson och Karin Åström S Mottagning av nyanlända S25082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förändringar i hur nyanlända mottas i Sverige. Motivering Allt fler människor på flykt söker


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A337 av Leif Pettersson och Karin Åström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:A329 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:A329 av Désirée Pethrus KD Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden KD783 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om långtidsarbetslösa i åldersspannet 4059 år. Motivering Mer än hälften av arbetslösa personer i åldersspannet


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A329 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:A314 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A314 av Pia Nilsson S Kommunala verksamheter för arbetslösa och personer med funktionshinder S18083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunal verksamhet för arbetslösa och personer med funktionshinder i begränsad


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:KU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:A314 av Pia Nilsson (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:A309 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A309 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo S Utökad ekonomisk ersättning för kommunernas arbete med flyktingmottagande S25151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med fler förslag som


Utskottsberedning: 2013/14:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A309 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A299 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:A299 av Désirée Pethrus KD Arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning KD742 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.


Utskottsberedning: 2013/14:AU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:A299 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 65 kB)